Hopp til hovedinnhold

– Fundamentet for vår lokale levestandard svekkes

Næringslivet i Stavanger-regionen skiller seg ut med svært høy lønnsomhet og verdiskaping sammenlignet med andre byregioner, men verdiskapingen per ansatt synker over tid.

Publisert: Endret:

Mandag 9. november la Næringsforeningen og Handelshøgskolen ved UiS frem Økonomisk rapport 2020. Rapporten tegner et bilde av hvordan det gikk med økonomien i Stavanger-regionen i 2019, og den baserer seg på regnskapene til alle foretakene i regionen.

Økonomisk rapport 2020: Les hele rapporten her

Ragnar Tveterås, professor og prodekan for forskning på Handelshøgskolen ved UiS, var mandag 9. november invitert til Næringsforeningens TV-studio for å snakke om næringslivet i regionen og utsiktene for 2020.

Professor og prodekan for forskning på Handelshøgskolen ved UiS, Ragnar Tveterås.

– I 2019 gikk økonomien i Stavanger-regionen stort sett greit. Før koronapandemien slo inn var ikke økonomien på noen heftig opptur, men den hadde klart å stabilisere seg etter nedturen med oljepriskrakket i 2014. Hvis vi ser tilbake på fjoråret fra der vi er i dag, var ikke 2019 spesielt actionpreget. Jeg er mye mer spent på tallene for 2020.

Se opptak fra da Økonomisk 2020 rapport ble lagt frem

Verdiskapingen i regionen avtar over tid

Tveterås forteller at næringslivet i Stavanger-regionen kjennetegnes ved svært høy lønnsomhet og verdiskaping sammenlignet med andre byregioner. Men forskjellen forsvinner når vi ser bort fra oljeselskapene, som er hovedmotoren i den ekstraordinære lønnsomheten og verdiskapingen i regionen. Tall fra 2008 til 2019 viser også at verdiskapingen per ansatt synker over tid.

– Det betyr at fundamentet for vår lokale levestandard svekkes. Det ser vi både når vi tar med energisektoren, og når vi holder den utenfor, sier Tveterås.

En sterk oljebransje hindrer omstilling

Ifølge Tveterås er omstillingen fra olje og gass i gang, men den ikke vil skje over natta.

– Vi ser at det flyttes noe verdiskaping fra energi og over i andre sektorer. Jeg vil si at det skjer en gradvis omstilling, men vi er nødt til å være tålmodige. Så lenge oljesektoren vår har kraft til å etterspørre mye av den beste arbeidskraften, kommer det ikke til å skje en dramatisk omstilling i denne regionen, ifølge Tveterås.

Regionens kompetanseutfordringer

Skal næringslivet beholde kompetansen i regionen, må de andre sektorene styrke seg.

– Oljesektoren har hatt en enorm gravitasjonskraft på de dyktigste folkene. Hvis sektoren ikke blir like spenstig i årene som kommer, har arbeidskraften to muligheter: flytte til andre regioner som betaler godt eller flytte over i andre sektorer. Det er det som er utfordringen i regionen vår – at de andre sektorene blir sterke nok til å kunne lønne og sysselsette de flinke folkene, sier Tveterås

Økonomisk rapport 2021

Tveterås ble også spurt om hvordan Økonomisk rapport 2021 og tallene for regionen i 2020 vil se ut.

– Det kommer til å se veldig forskjellig ut for forskjellige bransjer. Noen har gått rett i kjelleren, mens andre har gjort det kjempebra.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen