Avdeling for rekneskap og rettsvitskap

Avdelinga forskar og underviser i fagområda rettsvitskap, regnskap og revisjon.

Published Sist oppdatert

Vitskapleg tilsette

Førsteamanuensis i rettsvitenskap
51831672
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i forvaltningsrett
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i bedriftsøkonomi
51831532
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Avdelingsleder
51832896
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i rettsvitenskap
51833772
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51831561
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i regnskap
51833714
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
51831667
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førstelektor i regnskap og revisjon
51832712
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51832113
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i filosofi og metode
51833757
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
51831085
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Dosent i juridiske fag
51831563
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i regnskap og økonomistyring
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Postdoktor i regnskap
51831984
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51832901
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring
51833725
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i bedriftsøkonomi
51832562
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i filosofi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis II i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Gjesteforeleser
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51831958
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Postdoktor i regnskap
51831984
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Fastlønnet førsteamanuensis
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis II i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor II i skatterett
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor II i revisjon
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Stipendiatar

Stipendiat i rettsvitenskap
51831954
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Stipendiat i regnskap/bedriftsøkonomi
51831980
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Ekstern tilknyttet UiS
51831230
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Stipendiat i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Aktuelt

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en pr...

Mattias Hamberg tildelt pris for beste vitenskapelege artikkel

Professor Mattias Hamberg er tildelt prisen for beste artikkel i 2021 for ein studie han publiserte i tidsskriftet Accou...

Universitetet i Stavanger har søkt om å få oppretta master i rettsvitskap

UiS har no levert søknad til Nokut om å tilby ein master i rettsvitskap. Søknaden kjem i etterkant av at regjeringa i so...

Forsknings- og høyere utdanningsminister møtte studenter på rettsvitenskap

I tillegg til å møte dekan Ola Kvaløy og professor i skatterett Benn Folkvord, møtte statsråd Henrik Asheim studenter på...

Stor interesse for ny master i forretningsjus

Jusstudiene på Handelshøgskolen ved UiS gjør det skarpt i årets opptak. Bachelor i rettsvitenskap setter rekord og det n...

Startskudd etablering av master i rettsvitenskap ved UiS

Regjeringen åpner for at Universitetet i Stavanger kan etablere masterstudium i rettsvitenskap. Nå starter arbeidet med ...

Gledelig med rettsvitenskap og psykologi – fortsatt håp for medisinutdanning til UiS

I styringsmeldingen, som blir lagt fram for Stortinget i dag, foreslår regjeringen at monopolbestemmelsene for rettsvite...

– Det beste med jobben min er muligheten til å hjelpe ulike mennesker hver dag

Fam Skjæveland jobber studerte bachelor i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS. Nå jobber hun som advokat Torstrup...

Kontakt

Avdelingsleiar
Lana Bubalo

Førsteamanuensis E-post: lana.bubalo@uis.no Telefon: 51 83 28 96

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:

Ullandhaug campus Elise Ottesen-Jensens hus Kjell Arholms gate 37 4021 Stavanger

Telefon:

+47 51 83 15 55

Postadresse:

Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger

Relaterte sider