Avdeling for rekneskap og rettsvitskap

Avdelinga forskar og underviser i fagområda rettsvitskap, regnskap og revisjon.

Publisert Sist oppdatert

Vitskapleg tilsette

Førsteamanuensis i rettsvitenskap
51831672
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i forvaltningsrett
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i bedriftsøkonomi
51831532
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Avdelingsleder
51832896
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i rettsvitenskap
51833772
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51831561
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i regnskap
51833714
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
51831667
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førstelektor i regnskap og revisjon
51832712
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51832113
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i filosofi og metode
51833757
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
51831085
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Dosent i juridiske fag
51831563
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i regnskap og økonomistyring
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Postdoktor i regnskap
51831984
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51832901
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring
51833725
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i bedriftsøkonomi
51832562
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor i filosofi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis II i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Gjesteforeleser
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i rettsvitenskap
51831958
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Postdoktor i regnskap
51831984
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Fastlønnet førsteamanuensis
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis II i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor II i skatterett
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor II i revisjon
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Stipendiatar

Stipendiat i rettsvitenskap
51831954
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Stipendiat i regnskap/bedriftsøkonomi
51831980
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Ekstern tilknyttet UiS
51831230
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Stipendiat i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Aktuelt

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Kontakt

Avdelingsleiar
Lana Bubalo

Førsteamanuensis E-post: lana.bubalo@uis.no Telefon: 51 83 28 96

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:

Ullandhaug campus Elise Ottesen-Jensens hus Kjell Arholms gate 37 4021 Stavanger

Telefon:

+47 51 83 15 55

Postadresse:

Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger

Relaterte sider