Kick-off for studentene ved Handelshøgskolen

17. til 20. august 2020 arrangerte Handelshøgskolen ved UiS kick-off-uke for sine studenter. Over 400 studenter deltok, fordelt på fire dager.

Publisert Sist oppdatert

Hensikten med disse dagene, som i tillegg til studentene involverte både vitenskapelig og administrativt ansatte ved fakultetet, var å gi studentene en mulighet til å bli kjent med hverandre, og også reflektere litt rundt prosessene i gruppearbeid.

Faglig program om teamarbeid som student og i arbeidslivet

Programmet startet med velkomst og foredraget «Skills in teamwork» av Gunhild Bjaalid og Lars Asle Einarsen. Deretter ble studentene sendt av gårde i grupper på fem til rebusposter plassert rundt omkring på campus. Når rebusløpet var unnagjort, bar det innendørs igjen, hvor man hadde en kort debrief om den nylig opplevde gruppedynamikken. Dagen ble avsluttet med en prisseremoni, hvor det ble gjort stas på vinnerne av rebusløpet.

Gunhild Bjaaland og Lars Asle Einarsen leder an under Kick-off for studenter ved HHUIS semesterstart 2020

Professor og prodekan for undervisning ved HHUiS, Aslaug Mikkelsen, var en av initiativtakerne til en slik oppstartsuke for studentene. Hun mener at forståelsen av hvordan en gruppe fungerer, er kritisk for å lykkes under studiene.

– I dagens samfunn kan stadig færre oppgaver løses av kun én person, og man er i større grad avhengig av å arbeide sammen for å lykkes, forklarer Mikkelsen.

– Mange mener at samfunnet blir stadig mer konkurranseorientert, der mange hovedsakelig er opptatt av å fremme egne interesser. Da er det viktig å vite at en gruppe kan utrette mer enn summen av det gruppemedlemmene kan utrette alene, påpeker hun. – I en gruppe kan en trekke inn ulike perspektiver og kompetanse. Dette kan stimulere til økt kreativitet, som igjen tjener gruppen og gruppens medlemmer.

Teamarbeid i praksis gjennom rebusløype med 10 ulike utfordringer

Videre mener prodekanen at et rebusløp vil gi gode refleksjoner for de ulike gruppemedlemmene, hvor noen vil oppleve mer eller mindre innflytelse enn de vanligvis har i en gruppe. De møter gjerne personer som er like gode som seg selv, og oppdager kanskje også egenskaper hos andre gruppemedlemmer som en selv ikke besitter. – En gruppeoppgave bringer også frem følelser og konkurranseinstinkt, og dermed ofte gnisninger. Dette er en helt naturlig konsekvens av gruppearbeid, og noe man må lære seg å takle både for den kommende studietilværelsen og for senere arbeidsliv, forklarer professoren i endringsledelse.

Hun fremholder at det derfor er viktig også å forstå hvilke mekanismer som oppstår i gruppen og hvilken kunnskap gruppen besitter, for så å finne gode måter å jobbe på for å utnytte dette maksimalt. – Rebusløpet var konstruert nettopp for at studentene skulle få kjenne på disse følelsene, og også for å åpne noen dører for fremtidig bekjentskap og vennskap, avslutter Mikkelsen.

Engasjerte ansatte overholder smittevernforskriftene og forklarer reglene til lydhøre HHUiS-studenter på rebusløpets post 1.

Læringsfelleskap

Etter rebusløpet hadde gruppene en gjennomgang med Gunhild Bjaalid og Lars Asle Einarsen, hvor en nettopp skulle reflektere over hvordan gruppen fungerte gjennom rebusløpet, og hvordan denne erfaringen kan brukes på en god måte i praksis gjennom studietiden.

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, var også fornøyd med semesterstarten for årets studenter. – Kick-offen markerer det viktigste vi kan tilby studentene våre, nemlig en faglig og sosial arena med fokus på teamarbeid og læringsfellesskap. Aldri før oppleves dette viktigere enn nå under Korona-pandemien.