Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs

Ifølge en ny rapport ledet av professor Ragnar Tveterås på Handelshøgskolen ved UiS, kan det være mulig å øke produksjonen av norsk laks fra 1,3 til rundt 5 millioner tonn årlig innen 30 år ved å bygge store anlegg langt til havs.

Publisert Sist oppdatert

En mulig verdiskaping opp mot 100 milliarder årlig.

Rapport Verdiskapingspotensiale for havbruk til havs

Mandag 7. desember la Ragnar Tveterås fram rapporten "Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs".

Rapporten legger til grunn at "politikere fra en rekke partier gjentatte ganger har erklært at målet for havbruk er en bærekraftig produksjon på 5 millioner tonn i 2050". I sitt mest optimistiske anslag mener forskerne at opptil 1,8 millioner tonn laks kan produseres i havanlegg innen 30 år.

Rapporten har fått positiv mottakelse fra næringen og flere politiker, men det er er helt klart mange utfordringer som også kan gi interessekonflikter. Vindkraft, oljeutvinning og tradisjonelt fiske har interesser i de samme havområdene og Miljøpartiet De Grønne mener næringen allerede har store utfordringer innaskjærs som må løses først.

Professor Ragnar Tveterås

Rapporten er skrevet på oppdrag av Stiim Aqua Cluser i samarbeid med Norsk Industri, DnB, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune og Greater Stavanger. Ragnar Tveterås har vært prosjektleder og i tillegg har Mads Hovland (Blue Planet), Torger Reve (BI), Bård Misund (Handelshøgskolen ved UiS), Ragnar Nystøl (Kontali Analyse), Hans V. Bjelland (SINTEF Ocean), Andreas Misund (SINTEF Ocean) og Øystein M. Fjelldal bidratt til rapporten.

Tveterås presiserer at prosjektgruppen har hatt stort utbytte av møter med referansegruppe og individuelle intervjuer og møter med representanter for leverandørindustrien, havbruks-næringen, forskning og forvaltning. - Dette har gitt oss verdifull kunnskap uttaler Tveterås, som samtidig understreker at rapportforfatterne er ansvarlig for innholdet i rapporten.