Hopp til hovedinnhold

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren 2022. Søknadsfrist 15. november.

Publisert: Endret:

Som studentassistent kan du bidra til medstudenters læringsopplevelser på mange og viktige måter, særlig ved å formidle fagstoffet fra et studentperspektiv. Som student kan du kommunisere fagstoff med en annen vinkling enn en erfaren foreleser kan. De generelle tilbakemeldingene fra studenter er at bidraget fra studentassistentene er viktig for læringen.

Oppgaver for en studentassistent kan inkludere å ha trefftid med studentene, arrangere seminarer og gruppearbeid, tilrettelegge for lab-øvelser, gi tilbakemeldinger på innleveringer og registrere oppmøte på obligatoriske aktiviteter. Alt arbeidet er i samarbeid med og under veiledning av fagansvarlig. Ettersom innholdet i stillingen som studentassistent kan variere noe fra emne til emne, avtales arbeidsoppgaver og tidsbruk direkte med faglærer.

Søk nå!

Søk ved å fylle ut et kort søknadsskjema.

Hvorfor bli studentassistent?

Her er fem gode grunner!

1. Relevant jobberfaring på CVen gir deg et forsprang

Arbeidsgivere ser ikke bare på utdanning når de rekrutterer. Hvordan skiller man seg ut fra andre nyutdannede med samme utdanning? En jobb som studentassistent gir deg relevant jobberfaring allerede før du er ferdig utdannet. Gjennom å kombinere jobb og studier viser du også at du er strukturert og at du har god arbeidskapasitet.

2. Det er en betalt og ettertraktet jobb med sterk signaleffekt

Det er en deltidsstilling som kan kombineres med å være heltidsstudent. Å ha vært studentassistent signaliserer noen viktige kompetanser: Du er dyktig, engasjert og motivert. At du har vært studentassistent signaliserer at du gjerne tar en utfordring og ikke er redd for å kaste deg ut i noe nytt. 

3. Det er faglig utviklende

Det finnes knapt noen bedre måte å lære på enn å lære bort. Ved å forklare fagstoff til medstudenter utvikler du selv en dypere forståelse av faget. Det stimulerer også kreativiteten og kommunikasjonsevnene dine, fordi du må forholde deg til studenter med ulik bakgrunn og kompetanse.

4. Det er personlig utviklende

De aller fleste er ukomfortable med å presentere foran et publikum. Men – dette handler om trening! Desto lengre du tør å gå utfor komfortsonen din, desto større blir den. Du vil også oppleve gleden av å se hvordan medstudenter, på grunn av din hjelp, skjønner en vanskelig teori som du selv nylig strevde med – og skjønte til slutt.  

5. Du blir god i teamarbeid og bygger nettverk

Som studentassistent får du muligheten til å bygge viktige sosiale og faglige nettverk ettersom du samarbeider tett med foreleserne ved Handelshøgskolen. Gode samarbeidsevner verdsettes høyt i arbeidslivet.

Studenter med erfaring fra studentassistentstillinger foretrekkes fremfor andre når vi skal rekruttere. Dette fordi de har relevant erfaring og har vist engasjement i studietiden.

Anne Cathrin Østebø , Administrerende direktør i Validé

Vi søker studentassistenter i følgende emner
Bachelor i økonomi og administrasjon

BØK265 Mikroøkonomi BØK235 Strategi BØK225 Organisasjon, ressurser og ledelse BØK356 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode BØK255 Makroøkonomi

Master i økonomi og administrasjon

MSB203 Leadership and Organisational Change MSB204 Information Management and Digitalization MSB205 Investments MSB335 Business development and Innovation, The policy perspective MSB416 Business development and innovation, The firm perspective MSB111 Macroeconomics MSB112 Data analytics and research methods

Bachelor i rettsvitenskap

BRV130 Familie og arverett BRV110 Avtalerett BRV120 Juridisk metode I BRV220 Erstatningsrett BRV350 Tingsrett BRV360 Arbeidsrett 

Arbeidstid, lønn og kriterier
Arbeidstid

Hvor mye en studentassistent jobber avhenger av opplegget faglærer – i samarbeid med studentassistenten – lager. Det kan variere fra noen timer en enkelt uke til 10 timer per uke. Arbeidstimer inkluderer alltid kontakttid med studenter og tid til forberedelser (f.eks. forberedelse til seminarer og gjennomgang av oppgaver). Arbeidstid avtales mellom studentassistenten og faglærer, og godkjennes av dekan/programansvarlig. Som heltidsstudent bør arbeidet uansett ikke overstige 10 timer per uke.

Lønn

Studentassistenter betales på timebasis i henhold til gjeldende statlig lønnsregulativ.  Bachelorstudenter: 171 kr Masterstudenter: 190 kr

Kriterier

Du må ha minst karakter B i emnet som du skal være studentassistent i. Hvis du ikke har tatt emnet tidligere, vil faglærer gjøre en skjønnsmessig vurdering av dine kvalifikasjoner. 

Attest

Alle studentassistenter får sluttattest.

Møt en rekrutterer og en tidligere studentassistent

Erika Berle, stipendiat og tidligere manager i Deloitte
Irene Kengen, stipendiat og tidligere studentassistent