Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten 2023. Søknadsfrist er 22. mai.

Published Endret

Som studentassistent kan du bidra til medstudenters læringsopplevelser på mange og viktige måter, særlig ved å formidle fagstoffet fra et studentperspektiv. Som student kan du kommunisere fagstoff med en annen vinkling enn en erfaren foreleser kan. De generelle tilbakemeldingene fra studenter er at bidraget fra studentassistentene er viktig for læringen.

Oppgaver for en studentassistent kan inkludere å ha trefftid med studentene, arrangere seminarer og gruppearbeid, tilrettelegge for lab-øvelser, gi tilbakemeldinger på innleveringer og registrere oppmøte på obligatoriske aktiviteter. Alt arbeidet er i samarbeid med og under veiledning av fagansvarlig. Ettersom innholdet i stillingen som studentassistent kan variere noe fra emne til emne, avtales arbeidsoppgaver og tidsbruk direkte med faglærer.

Søk nå!

Søk ved å fylle ut et kort søknadsskjema.

Hvorfor bli studentassistent?

Her er fem gode grunner!

1. Relevant jobberfaring på CVen gir deg et forsprang

Arbeidsgivere ser ikke bare på utdanning når de rekrutterer. Hvordan skiller man seg ut fra andre nyutdannede med samme utdanning? En jobb som studentassistent gir deg relevant jobberfaring allerede før du er ferdig utdannet. Gjennom å kombinere jobb og studier viser du også at du er strukturert og at du har god arbeidskapasitet.

2. Det er en betalt og ettertraktet jobb med sterk signaleffekt

Det er en deltidsstilling som kan kombineres med å være heltidsstudent. Å ha vært studentassistent signaliserer noen viktige kompetanser: Du er dyktig, engasjert og motivert. At du har vært studentassistent signaliserer at du gjerne tar en utfordring og ikke er redd for å kaste deg ut i noe nytt. 

3. Det er faglig utviklende

Det finnes knapt noen bedre måte å lære på enn å lære bort. Ved å forklare fagstoff til medstudenter utvikler du selv en dypere forståelse av faget. Det stimulerer også kreativiteten og kommunikasjonsevnene dine, fordi du må forholde deg til studenter med ulik bakgrunn og kompetanse.

4. Det er personlig utviklende

De aller fleste er ukomfortable med å presentere foran et publikum. Men – dette handler om trening! Jo oftere du tør å gå utenfor komfortsonen din, desto større blir den. Du vil også oppleve gleden av å se hvordan medstudenter, på grunn av din hjelp, skjønner en vanskelig teori som du selv nylig strevde med – og skjønte til slutt.  

5. Du blir god i teamarbeid og bygger nettverk

Som studentassistent får du muligheten til å bygge viktige sosiale og faglige nettverk ettersom du samarbeider tett med foreleserne ved Handelshøgskolen. Gode samarbeidsevner verdsettes høyt i arbeidslivet.

Studenter med erfaring fra studentassistentstillinger foretrekkes fremfor andre når vi skal rekruttere. Dette fordi de har relevant erfaring og har vist engasjement i studietiden.

Anne Cathrin Østebø , Administrerende direktør i Validé

Vi søker studentassistenter i følgende emner
Bachelor i økonomi og administrasjon

BØK107 Introduksjon til bedrift BØK108 Matematisk metode BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi BØK250 Markedsføring BØK260 Corporate Finance BØK345 Marketing Analytics BØK385 Entrepreneurship and Business Plan BØK400 Strategisk human resource BØK415 Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi BØK445 Finansmarkeder og personlig økonomi BØK455 Internasjonal økonomi

Bachelor i rettsvitenskap

BRV220 Erstatningsrett BRV350 Tingsrett

Master i rettsvitenskap

MRV100 Juridisk metode

Master i økonomi og administrasjon

MSB102 Business Decisions MSB103 Data Analytics MSB107 Microeconomics MSB108 Marketing Strategy MSB109 Digital Marketing MSB208 Pricing Strategies MSB209 Advanced Customer Analytics MSB255 Supply Chain and Lean Management MSB260 Competitive Strategy* MSB309 Corporate Finance MSB325 Sustainable Business Practices MSB350 Environmental Economics MSB415 Sustainable Entrepreneurship

* For å være studentassistent i MSB260 må du ha hatt minimum karakter B i MSB107 Microeconomics

Arbeidstid, lønn og kriterier
Arbeidstid

Hvor mye en studentassistent jobber avhenger av opplegget faglærer lager i samarbeid med studentassistenten. Det kan variere fra noen timer i et par uker, til 10 timer hver uke. Arbeidstimer inkluderer alltid både kontakttid med studenter og tid til forberedelser (f.eks. forberedelse til seminarer og gjennomgang av oppgaver). Arbeidstid avtales mellom studentassistenten og faglærer, og godkjennes av dekan/programansvarlig. Som heltidsstudent bør arbeidet ikke overstige 10 timer per uke.

Lønn

Studentassistenter betales på timebasis i henhold til gjeldende statlig lønnsregulativ.  Bachelorstudenter: 206 kr pr time Masterstudenter: 210 kr pr time

Kriterier

Du må ha minst karakter B i emnet som du skal være studentassistent i. Hvis du ikke har tatt emnet tidligere, vil faglærer gjøre en skjønnsmessig vurdering av dine kvalifikasjoner.  Har du utdanning fra en annen utdanningsinstitusjon, må du sende vitnemål med dokumentasjon på karakterer i de emnene du søker om å være studentassistent i. Sendes på mail til Cecilie E. Lund (cecilie.e.lund@uis.no). Marker i vitnemålet hvilke emner dette gjelder. Studenter som ikke sender slik nødvendig dokumentasjon, blir ikke vurdert. For å være studentassistent på masterkurs så må du være masterstudent på 2. året.

Attest

Alle studentassistenter får sluttattest.

Møt en rekrutterer

Erika Berle, stipendiat og tidligere manager i Deloitte