Hopp til hovedinnhold

Børs og fakultet: Kva kostar det grøne skiftet?

Onsdag 22. september 2021 kl. 07:45-09:15,
UiS Campus Ullandhaug, Elise Ottesen-Jensens hus,
Foajeen.

Møtet drøftar det grøne skiftet og omstillinga av norsk økonomi mot eit samfunn med lågare klimagassutslepp i eit samfunnsøkonomisk og innovasjonsforsking perspektiv.

Publisert: Endret:

Klarar det norske samfunnet å lage ein politikk og verkemiddel som gir ei samfunnsøkonomisk effektiv omstilling til eit samfunn med lågare klimautslepp? Er det aktørar med mykje politisk makt som legg vesentlege premissar, og kva betyr dette for innretningen og effektiviteten til tiltaka? Korleis skal vi vurdere dei tiltaka som regjeringa så langt har sett i verk, og kva betyr desse for regionen vår?

Paneldebatt med Siri Kalvig, Ragnar Tveterås, Torfinn Harding og Klaus Mohn.

Møteleiar: Harald Minge, administrerande direktør i Næringsforeningen.

Stad: UiS Campus Ullandhaug, Handelshøgskolen ved UiS, Elise Ottesen-Jensens hus, foajeeområdet

Påmeldingsfrist: 20. september - PÅMELDING HER (ekstern side til Næringsforeningen)

Program

  • 07.45 Registrering og lett frukost.
  • 08.00 Velkommen, ved Ola Kvaløy, dekan HHUiS.
  • 08.10 Foredrag, ved Ragnar Tveterås, professor HHUiS.
  • 08.35 Paneldiskusjon og Q & A med alle tilstadeverande: Ragnar Tveterås, Siri Kalvig, Torfinn Harding og Klaus Mohn.
  • 09.10 Oppsummering og vegen vidare.
  • 09.15 Takk for i dag.

Møteleia: Harald Minge, adm. direktør Næringsforeningen.

Børs og fakultet blir arrangert av Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUIS) og Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NiS). Børs og fakultet føregår på Universitetet (ikkje i Rosenkildehuset).

Ragnar Tveterås er professor og prodekan ved HHUIS. Han forskar på næringsøkonomi og sjømatnæringa, og studerer mellom anna verdikjeder for sjømat, produktivitet og næringsklynger. Han har ei mastergrad i samfunnsøkonomi frå UiB og doktorgrad frå NHH.

Torfinn Harding er professor ved HHUIS. Han er òg tilknytta Oxford Centre for Analyse av naturressursbaserte økonomiar og CESifo. Han har tidlegare jobba for Statistisk sentralbyrå, Universitetet i Oxford og Universitetet i Sussex. Han har doktorgrad i økonomi frå NTNU. I forskinga si fokuserer Harding på økonomisk utvikling, med vekt på naturressursar og internasjonal handel og investeringar.

Siri Margrethe Kalvig er gründer og tidlegare administrerande direktør i vêrvarselselskapet Storm Weather Center. I 2014 tok ho doktorgraden i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger. Ho er administrerande direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Klaus Mohn er professor og rektor ved Universitetet i Stavanger (UIS). Han har ei mastergrad i økonomi frå NHH og ein doktorgrad i petroleumsøkonomi. Han var Statoils konsernsjeføkonom i fire år, fram til 2013, da han byrja ved som professor på Handelshøgskulen ved UIS.

For meir info om møtet, kontakt Egil Svela, HHUIS/ Trude R. Hembre, Næringsforeningen.

>> Avbestilling må gjerast innan 48 timer før møtestart. 

Det skal vere trygt å besøke oss! Vi følgjer alle smittevernråd frå Folkehelseinstituttet og norske myndar for å sikre at møteplassane våre er trygge. Alle deltakarar skal framvise gyldig koronasertifikat/negativ test. Vi ber deg setje deg inn i krava og rutinane våre HER, før du kommer.