Hopp til hovedinnhold

Disputas for Jonathan Muringani

Torsdag 8. april 2021 kl. 10:00-14:00,
Zoom.

Jonathan Muringani, ph.d.-kandidat ved Handelshøgskolen (HHUiS), disputerer for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap.

Publisert: Endret:

Muringani vil forsvare avhandlingen: Institutions and Regional Development. A panel data study of EU regions

Prøveforelesning starter klokken 10:00 og disputas klokken 12:00.

Prøveforelesning og disputas vil foregå digitalt og kan følges av alle interesserte.

Bli med på disputas

Møte-ID: 618 3998 9617

Passord: 716398

Viktig informasjon til alle som er publikum i Zoom under disputas:

  • Gjør deg kjent med Zoom i forkant av disputasen.
  • Husk å dempe (mute) din mikrofon for å unngå støy på linjen.
  • Eventuelle Ex auditorio-spørsmål – det vil si spørsmål fra salen/publikum – kan formidles skriftlig til  ola.kvaloy@uis.no etter at den første opponenten er ferdig med sin opposisjon (i pausen før andre opponent starter).
  • Husk at det er kun bedømmelseskomiteen, ordstyrer og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyden.