Strategi for Handelshøgskolen ved UiS 2021–2030

Strategi 2021–2030 for Handelshøgskolen ved UiS vart vedtatt av styret til fakultetet 4. juni 2021.

Published Endret

Strategi 2021–2030 for Handelshøgskolen ved UiS er forankra i Universitetet i Stavangers strategi for 2030. Visjonen vår er: Vi vil utfordra det velkjente og utforska det ukjente.

Handelshøgskolen ved UiS er ein internasjonalt orientert handelshøgskole med ein tydeleg regional identitet. Målet vårt er å tiltrekka oss toppforskarar, engasjerte undervisarar og motiverte studentar til eit internasjonalt forskings- og læringsmiljø i ein attraktiv region. Vi er strategisk plassert i Noregs energihovudstad, noko som set oss i ein unik posisjon til å bidra til berekraftig omstilling av samfunns- og næringsliv.

For å realisera formålet, tar vi i bruk fem strategiske rettesnorer: samfunnsansvar, soft skills og endringskompetanse, løsningsorientert forsking, påkoblet omgivnadene og internasjonalisering.

Les strategien for Handelshøgskolen ved UiS her

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Relaterte sider