Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai.

Published Endret
To studenter foran laptop

Hva er en mentor?

En mentor er en seniorstudent fra samme studieprogram som skal være en god hjelp for førsteårsstudentene.

Alle førsteårsstudenter på bachelornivå skal ha en mentor.

Hvorfor være mentor?

Som mentor får du:

  • Dele av dine erfaringer
  • Samarbeide med andre mentorer
  • Lønn og attest

Ansvarsområde:

  • Være kontaktpunkt for tre grupper med 15 studenter per gruppe
  • Lede møter for gruppene sine tre ganger per semester
  • Kontaktpunkt opp mot fakultetsadministrasjonen ved behov
  • Være tilgjengelig for studentene for å diskutere og dele av dine erfaringer med råd om akademiske forventninger, valg av fag, og arbeidsmetoder

Bidra til:

  • Økt trivsel og sosial tilhørighet for nye studenter
  • At studentene jobber målrettet med egne studier
  • Personlig utvikling for medstudenter
Kontakt
Monica Lange

Studierådgiver E-post: monica.lange@uis.no

Arbeidstid, lønn og kriterier

Ansettelsesperiode

Ett eller to studieår, fra og med august 2022.

Lønn

Lønnstrinn 25.

Attest

Alle mentorer får sluttattest.

Kriterier

Du må ha normal studieprogresjon og ha en positiv innstilling.

Du må studere bachelor i økonomi og administrasjon eller rettsvitenskap ved HH-UiS.

Mentorseminar

Alle mentorer vil bli invitert til et mentorkurs for god opplæring og motivasjon med organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid.