VIA har fått bevilgning til å videreutvikle VR-tunnel

Stavanger kommune har gjennom sitt næringsfond, bevilget kr 750 000 til VIA for videreutvikling av prosjektet "Virtuell tunnel"

Published Endret

I forbindelse med kapasitetsløft tunnelsikkerhet, har vi et tett samarbeid og dialog med Vital Infrastruktur Arena (VIA). Som prosjektpartnere utgjør Arena-klyngen en sentral kobling mellom FoU-institusjoner og bedrifter.

Det er en gledelig nyhet at klyngen kan meddele at de er bevilget 750 000 fra Stavanger kommune sitt næringsfond, til videreutvikling av prosjektet «Virtuell tunnel».  Per i dag har VIA sammen med flere av klyngemedlemmene, utviklet en 330 meter prototype av Ryfylketunnelen med tre scenarioer som kan simuleres: 1. Høy trafikk/hastighet, 2. Bilbrann, og 3. lyssetting.

Les denne nyhetssaken fra VIA her:

Bilde: VR-Tunnel