Hopp til hovedinnhold

Hefte: Perlejakten - På sporet av gode leseprosjekter i skolen

Hva er typisk for leseprosjekter i skolen? Er det grunn til å satse på leseprosjekter? Hvem er den glade leseren? Skal elevene få være med å bestemme målet ved lesesatsinger? Hvor mye koster det å gjennomføre et leseprosjekt? Har skriving en plass i et leseprosjekt?

Publisert: Endret:

Forside: Perlejakten. Illustrasjon: Dykker tar bok ut av skattkiste på havbunnen

I skolen blir det satset på leseprosjekter på alle trinn. Lesesenteret har samlet erfaringer fra lokale og nasjonale leseprosjekter. Resultatet av dette arbeidet ble Perlejakten – på sporet av gode leseprosjekter i skolen.Perlejakten:

  • er et redskap som kan brukes til planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike leseprosjekter.
  • henvender seg til alle som er involvert i arbeid med lesestimulering.
  • gir en oversikt over særtrekk ved leseprosjekter.
  • har som hovedmål å øke bevisstheten om valgmuligheter i leseprosjektsammenheng og peke på betydningen av variasjon.

De særtrekkene som vi har valgt å trekke fram, har vi valgt å kalle indikatorer.Last ned Indikatorskjemaet:

Ønsker du å bestille Perlejakten?Pris:

Heftet er på 30 sider og koster kr. 80.

ISBN: 82-7649-036-0.Last ned:

Bestilling:

Bestill heftet fra nettbutikken