Hopp til hovedinnhold

Heia Katharina!

Lærerstudent Katharina har allerede fått drømmejobben: hun er lærer på en barneskole hvor ungene elsker å lære.

Publisert: Endret:

Katharina Olsen, lærerstudent

Jeg studerer spesialpedagogikk fordi:

Jeg har grunnskolelærer trinn 5-10 fra før med fagene norsk og samfunnsfag, og er spesielt interessert i barna som faller utenfor den ordinære undervisningen og hjelpe dem.

Mitt favorittemne på grunnskolelærer trinn 5-10:

Jeg synes ped-faget alle årene var kjekkest. Gode og engasjerende forelesere!

Dette er mitt beste studietips:

Varier hvor du studerer! Jobb både på grupperom eller på biblioteket med andre studenter, og hjemme alene på hybelen. En god kombinasjon av effektiv lesing alene og det å diskutere med medstudenter i andre omgivelser, gjør godt! Noe av det viktigste er også å ta gode pauser der du bare gjøre noe helt annet enn å lese eller skrive; gå på trening eller ta deg en tur, se en film eller ta deg en liten «powernap».

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Jeg har siden starten aktivt oppsøkt mitt studieprogram sin linjeforening, Pedagogstudentene, og her hatt styreverv i flere år. Her har jeg også fått mulighet til å bli kjent med studenter i andre linjeforeninger da vi samarbeider om forskjellige arrangementer i løpet av semesteret. Gjennom mitt aktive arbeid i studentforeningen, har jeg også fått muligheten til å utforske andre verv som for eksempel fadderleder. Her møter du studenter fra alle studieretninger, i tillegg til at man har et spesielt ansvar for de nye studentene på egen studieretning, som har sitt første møte med UiS.

Dette liker jeg å gjøre i fritiden:

Være med venner, trene, gå tur og utforske aktiviteter i Stavanger/Rogaland.

Dette er typisk Stavanger:

Litt blyge og tilbaketrukne mennesker, men skal ikke mye til for å knekke skallet deres og bli gode venner. Siddiser er veldig glad i byen sin og er spesielt opptatt av den flotte naturen, som for eksempel Preikestolen. De har noen morsomme uttrykk som «herliga London!», «løye» og «ska sei». Og en ting de virkelig elsker er «hallthornmedostskinkapiffivarmt».

Dette er min drømmejobb:

Det må nok være jobben jeg har nå; på en skole der barn elsker å lære, og med en lærer som elsker å lære.

Her treffer du Katharina:

Instagram-story: @unistavanger

Facebook-gruppe: Bli med i gruppa Studere ved UiS?

for å få svar på alle spørsmål du måtte ha!

Instagram ikon
Bli med Katharina og gjengen til Preikestolen!

Trosset korona

Dro til UiS på utveksling.

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for in...

Digital sommerskole for lærerstudenter

Fremtidens lærere trenger profesjonsfaglig digital kompetanse. Derfor arrangerer DDV sommerskole for lærerstudenter ved ...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...

Fagside for pedagogiske fag

Her finn du biblioteket sine nyttige tips til deg som er student innan pedagogiske fag.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og ...

Disputerer om barns tidlige lese- og skriveutvikling

Sammenhengen mellom barns språkferdigheter og tidlig lese- og skriveutvikling er tema når Bjarte Furnes disputerer for P...

Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærer...

Idrettsstudenter får nye valgmuligheter

Vil du hjelpe andre med å få mer ut av treningen, eller vil du vise frem friluftslivets gleder?

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i b...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Slik kan elever få mer fysisk aktivitet i teoretiske fag

Barna skal gjennom mye teori i mange fag. Derfor blir ikke fysisk aktivitet prioritert i skolen, viser ny forskning.

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 27. november 202...

Eva Leibinger

Principal investigator Eva Leibinger is associate professor at the Department of Education and Sports Science, Faculty o...

Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ...

Jonas vil forme morgondagens heltar

Møt Jonas Bråthen, student på grunnskulelærarutdanning trinn 1-7 ved Universitetet i Stavanger.

Cathrine skriv doktorgrad om toppidrettsutøvarar på vidaregåande

Cathrine Nyhus Hagum var ferdig student ved UiS i 2018, etter å ha tatt Idrett bachelor og Master i utdanningsvitskap, m...

Elevar trivst betre om dei ikkje sit framfor pulten heile dagen

Både lærarar og elevar rapporterer om betre fysisk og psykisk helse, ifølge forsking.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å veilede studenter og nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole? Ønsker du å bidra til å utvikle...

Matematikk 2 (5.-10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Matematikk 1 (1.-7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Dette studiet skal gi deg innsikt i hvordan de grunnleggende ferdighetene - å kunne uttrykke deg muntlig, lese, uttrykke...

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.

Kvinner løper raskere før eggløsning

De ulike fasene i menssyklusen har mye å si for kvinners løpsprestasjon. Resultatene fra studien viser at det er signifi...

Storevarden ny universitetsskole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole, men kan nå også titulere seg universitetsskole. En entusia...

Aktive elever lærer bedre

Skoleungdom som får røre seg mer, lærer bedre. Mer fysisk aktivitet betyr bedre læringsmiljø; det slår til og med ut på ...

Gjør Ibsen på engelsk

Studentene ved Drama and Intercultural communication har den siste tiden jobbet med bearbeidelser av nasjonalskattene in...

Ble sendt til Malawi for å ta praksis

Lærerstudenter ved UiS fikk forrige semester oppleve en litt annerledes praksisperiode enn de er vant med. De fikk være ...

Utviklar forsking og gode praksisar i kritisk tenking

Friske EU-midlar forlengar internasjonalt UiS-prosjekt med tre år.

UiS bidrar til betre matematikkundervisning i Malawi

Tilfeldigheiter gjorde at Arne Jakobsen søkte NORAD om støtte til eit matematikkprosjekt i Malawi. Fem år seinare ser ha...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

Slik blir grunnskolelærerutdanningene

Til høsten vil alle som begynner på en grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger være masterstudenter. – De...

Ti gode grunner til å bli grunnskolelærer

«Er det veldig komplisert matte hvis du skal bli lærer?». «Hva er lønnen?». Det var noe av det elevene ved St. Svithun v...