3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA).

Publisert Sist oppdatert
Logo EIP on AHA
Status som referanseregion er et viktig kvalitetsstempel i EU.

Publisert første gang 26. september 2019

Det er et kvalitetsstempel for interessenter, anerkjennelse av dyktighet og anerkjennelse av kompetanse og innovasjonsnivå. Det er EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) som tildeler en slik status.

Forskningsnettverk for helse og teknologi ved UiS har ledet skrivearbeidet i tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og sentrale helseaktører som FOUSAM og Stavanger universitetssjukehus. Stavangerregionens Europakontor har koordinert søknaden.

EIP AHA er ikke en finansieringslinje, men teller sterkt i EU-utlysninger. Flere utlysninger (f.eksHorizon 2020) er inspirert av og bidrar til arbeidet med EIP AHA. Det gir regionen mulighet for å lære av nyskapende praksis som allerede er implementert og konsekvensvurdert.

Må ha evne til nyskapende praksis innen aktiv og sunn aldring

Status som referanseregion gis til organisasjoner «som har vist fremragende utvikling, tilpasningsdyktighet og evne til oppskalering av nyskapende praksis innen aktiv og sunn aldring». 77 europeiske regioner ble sammen med Stavangerregionen tildelt mellom én til fire stjerner. Kandidater blir målt på grad av modenhet som innovasjonsøkosystem og kvadruppel helix samarbeid og Stavangerregionen har altså fått tildelt 3 av 4 mulige stjerner. Det viser at vi er gode, men at vi kan bli enda bedre.

Søknaden består i en egenvurdering etter gitte kriterier, med fokus på hvordan regionens aktører samhandler for en innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring. Modenhet som innovasjonsøkosystem og kvadruppel helix samarbeid (offentlige, FoU, næringsliv, innbyggere) tillegges vekt. 

Partnere i Stavangerregionens søknad inkluderer blant annet Stavanger Universitetssjukehus, FOUSAM, Rogaland fylkeskommune, Lyse, Haugaland kraft, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NORCE og VID.

Status som referanseregion gir synlighet og profilering

Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. EIP AHA er en åpen plattform som ikke tilbyr finansiering. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europaskommisjonens politikk og programmer på området.

Å være europeiske referanseregion gir synlighet og profilering, det illustrerer at Stavangerregionen er en innovativ helseregion det er attraktivt å samarbeide med i eksempelvis Horisont 2020-prosjekt. Som referanseregion får man tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet. Søknadsarbeidet har dessuten bidratt til bedre oversikt over det lokale økosystemet, som i seg selv er en positiv effekt.

Stavangerregionen søkte også i 2016 om å bli referanseregion innen aktiv og sunn aldring, og fikk da tildelt 1-stjerne. Siden den gang har SrE mobilisert en rekke flere aktører, spesielt på Haugalandet som gjør at søknaden denne gangen viser et mer fullstendig bilde av regionens helseøkosystem.

Les mer om EIP AHA og se Stavangerregionens søknad.