– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Published Endret
Ingvil Trana
– Ikke mist motet første året på sykepleierstudiet, sier UiS-alumn Ingvild Trana.
  • Navn: Ingvil Trana
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: LAR-behandler/individuell terapeut i Helse Stavanger, Klinikk for avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Hva studerte du på UiS og når? Bachelor i sykepleie 2013-2016 og Master i rus- og psykisk helsearbeid 2017-2020

Hvorfor valgte du å studere sykepleie ved Universitetet i Stavanger?  

Jeg hadde jobbet i oljebransjen og i ØKOKRIM i over 20 år med både saksbehandling, informasjon og administrative oppgaver. Jeg hadde bachelor i media og kommunikasjon fra før og lang administrativ erfaring fra mange private bransjer. Etter mange år var jeg lei og hadde lyst å jobbe med et nytt felt, og å kombinere min erfaring med helse. Jeg bodde i Oslo på den tiden og hadde lyst på jobb som rådgiver i Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsetilsynet eller lignende. Da må en ha helseutdanning i tillegg, så jeg flyttet midlertidig til Stavanger og tok en bachelorgrad i sykepleie og senere master i rus- og psykisk helsearbeid på UIS.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?  

Jeg var glad det var flere som meg som godt voksne valgte å ta ny bachelor! Det var et godt miljø på tvers av store aldersforskjeller.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?  

Kunnskapene i anatomi og psykisk helse. Jeg ble også ferdig med master i rus- og psykisk helsearbeid i høsten 2020 som jeg har studert deltid ved siden av jobb.  Som LAR-behandler har jeg ansvar for ca. 25 pasienter. Dette arbeidet innebærer oppfølging av pasientens somatiske og psykiske helse, oppfølging til årskontroller, kognitiv terapi for angst og depresjon, støttesamtaler, utarbeide kriseplan, ansvarsgruppemøter. Jeg inngår også i tverrfaglige og tverretatlige samarbeid med helse- og velferdskontor, NAV, fastlegen med flere.

Hva liker du best med jobben din?  

Kontakten med pasientene, variasjonen i arbeidet, tempoet, meningsfullt, variasjon av administrative oppgaver og pasientkontakt, fagligheten, gode kollegar, selvstendighet og frihet i jobben.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?  

  • Ikke mist motet første året på sykepleierstudiet - det er helt normalt å føle på at du av og til har valgt feil!
  • Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter og du kan velge i mange spennende jobber! 
  • Du får mange muligheter for videreutdanning i forskjellige retninger, samt å kunne dra utenlands på oppdrag med Leger uten grenser, forsvaret eller andre organisasjoner.

Interessert? Les mer om sykepleierutdanningen her:

Sykepleie

Les mer om bachelorutdanningen

Rus og psykisk helsearbeid

Les mer om masterprogrammet her

Les flere intervju:

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Masteren vekket interesse for forebyggende helsearbeid

Mathilde Halseth Arnes elsket å jobbe som sykepleier, men erfaringer fra yrket gjorde at hun ønsket å gå i enn annen ret...

Øyvind er straks paramedisiner

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS sommeren 2022. Han angrer ik...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Hvordan styrke helsetilbudet til ungdommer i distriktene?

Som del av masteroppgaven i helsesykepleie har Elisabeth Cecilia Marcussen undersøkt hvordan man kan sikre gode tjeneste...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag s...

Gir det akuttmedisinske faget et stort løft

Etter fullført master i Prehospital critical care, ble Mona Guterud landets første ambulansearbeider som kombinerer oper...