Ansatte som drikker mye alkohol kan ha redusert arbeidsevne på jobb

En gjennomgang av forskning på mer enn 92.000 ansatte i 15 land tyder på at ansatte som har et høyt alkoholforbruk opplever redusert arbeidsevne på jobb i større grad enn ansatte som har et lavere alkoholforbruk.

Publisert Sist oppdatert
sliten mann på jobb
Foto: Shutterstock

Alkohol er en folkehelseutfordring og høyt alkoholinntak er forbundet med konsevenser for helse og deltakelse, både på individ- og samfunnsnivå. Et flertall av arbeidstakere drikker alkohol regelmessig, og tidligere forskning har vist at ansatte som drikker mye har høyere sykefravær enn ansatte som drikker mindre. Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen fra WIRUS-prosjektet var å undersøke om alkohol også henger sammen med sykenærvær - det å være på jobb med redusert arbeidsevne.

Systematiske søk i internasjonal forskningslitteratur viste at 26 studier fra 15 land har undersøkt sammenhengen mellom alkoholbruk og arbeidsevne. I disse 26 studiene ble det gjennomført til sammen 132 statistiske tester. De aller fleste testene (77 %) viste at høyere alkoholforbruk var forbundet med redusert arbeidsevne. Noen tester viste motsatt eller uklare sammenhenger, men disse var gjennomgående mindre pålitelige.

Det er vanskeligere å studere sykenærvær enn sykefravær. Gjennomgangen viste at forskningen hadde ganske varierende kvalitet, og at det ikke var en klar enighet blant forskere om hvordan sykenærvær best kan måles.

Gjennomgangen tyder på at alkoholrelatert sykenærvær, i likhet med sykefravær og økt risiko for arbeidsulykker, kan være en negativ konsekvens som rammer både ansatte, virksomheter og samfunnet. Resultatene fra gjennomgangen støtter opp under viktigheten av å jobbe alkoholforebyggende overfor ansatte, samtidig som som man fortsetter å forske videre på dette temaet.

Les mer

Thørrisen, M. M., Bonsaksen, T., Hashemi, N., Kjeken, I., van Mechelen, W., & Aas, R. W. (2019). Association between alcohol consumption and impaired work performance (presenteeism): a systematic review. BMJ Open, 9(7). doi: 10.1136/bmjopen-2019-029184

Omtalen er laget av forskningsgruppen PARTAKE - deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved Universitetet i Stavanger. For mer forskningsnytt, følg oss gjerne på vår hjemmeside eller Facebook.