Hopp til hovedinnhold

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitetssykehus.

Publisert: Endret:
Portrett av alumni Hege Valaas Grewal
Hege på jobb som sykepleier ved Stavanger Universitetssjukehus.
  • Navn: Hege Valaas Grewal,
  • Alder: 31 år
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Sykepleier på kreftavdelingen 1K, Stavanger Universitetssykehus.
  • Hva studerte du på UiS og når? Bachelor i sykepleie 2009-2012

Hege Valaas Grewal har vært ansatt på sengeposten 1K siden hun var ferdig utdannet sykepleier i 2012. Sengeposten har pasienter til utredning og behandling for kreftsykdom i ulike stadier

– Mine arbeidsoppgaver er i hovedsak å følge opp kreftbehandling, palliativ behandling og symptomlindring på onkologisk sengepost hos pasienter med kreft. Jeg utøver sykepleie i form av stell, administrering av medisiner, samtaler og samhandling både tverrfaglig og med kommuner, samt en del terminal pleie.

Hvorfor valgte du å studere sykepleie ved Universitetet i Stavanger?

Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg valgte å begynne på sykepleien akkurat ved UiS. Men Stavanger var ett av toppvalgene mine, for jeg var sikker på at jeg ville studere sykepleie og jeg ønsket å studere i kjente omgivelser.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Det jeg husker best er nok alle de lange dagene på lesesalen, som er et godt minne i dag. Vi var et flott kull, og det sosiale var en bonus. Undervisningstimene og foreleseren i anatomi skilte seg ut. Det husker jeg veldig godt!

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det er desidert praksisperiodene! Uten de gode praksisene hadde jeg ikke vært den sykepleieren jeg er i dag. Jeg hadde flere praksisperioder gjennom studiet som var knyttet opp til kreftpasienter, samtidig som jeg jobbet på en lindrende avdeling på sykehjem ved siden av studiene.

Jeg endte også opp med å skrive om palliasjon i min bacheloroppgave. Etter jeg fullførte min fordypningspraksis på 1K og ble tilbudt jobb videre, følte jeg virkelig jeg fikk drømmejobben. Jeg er fremdeles på 1K, og har akkurat satt i gang med videreutdanning i kreftsykepleie for å videreutvikle min kompetanse om kreftpasienten, og særlig de i palliativ fase.

Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker best med jobben min er at ingen dager er like. Jeg blir hele tiden utfordret og lærer hele tiden nye nytt. Jeg liker også veldig godt å jobbe med kreftpasienter, ettersom dette er en pasientgruppe jeg brenner for. Jeg liker oppfølgingen av disse pasientene og at jeg får mulighet til å hjelpe dem i vanskelige og håpløse situasjoner.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  • Vær ydmyk
  • Bruk praksisene til å stille spørsmål og være med på mest mulig som forbereder deg på livet som sykepleier
  • Tenk over hva slags sykepleier du ønsker å være

Interessert? Les mer om sykepleierutdanningen her:

Sykepleie

Les mer om bachelorprogrammet her

Kreftsykepleie

Les mer om videreutdanningen

Les flere intervju:

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Hvordan styrke helsetilbudet til ungdommer i distriktene?

Som del av masteroppgaven i helsesykepleie har Elisabeth Cecilia Marcussen undersøkt hvordan man kan sikre gode tjeneste...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag s...

Gir det akuttmedisinske faget et stort løft

Etter fullført master i Prehospital critical care, ble Mona Guterud landets første ambulansearbeider som kombinerer oper...