Hopp til hovedinnhold

Camilla Koskinen er ny professor i omsorgsvitenskap ved UiS

Camilla Koskinen er tildelt opprykk til professor i omsorgsvitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hennes forskning har relevans for klinisk praksis i helsesektoren, spesielt innen etikk og omsorg.

Publisert: Endret:
Foto: Åbo Akademi bildbank
Koskinen er professor ved Avdeling for omsorg og etikk. Foto: Åbo Akademi

Først publisert 19. mars 2020. Tekst: Cathrine Sneberg

– Dette styrker omsorgsvitenskapen som disiplin ved Universitetet i Stavanger. For meg, med den kompetansen jeg besitter, innebærer det også et ansvar for å videreutvikle forskningsområdet ved UIS, og i nasjonale og internasjonale nettverk, sier Camilla Koskinen.

Koskinen er utdannet sykepleier og diakonisse, og har doktorgrad innen helsevitenskap med omsorgsvitenskap som hovedfokus fra Åbo Akademi i Finland. Som forsker har hun høy kompetanse innen grunnforskning. Hun har også en spesiell interesse for å søke dypere forståelse av menneskeheten, livet og hvordan sykdom, dårlig helse eller livsendringer påvirker mennesket.

Praksisrelevant forskning

Forskningsinteressen omfatter utvikling av omsorgsvitenskapelig teori innen kjernebegreper som etikk, verdighet, lidelse, helse og omsorg. Sammenhengen mellom og anvendelsen av omsorgsteori i klinisk praksis er også sentralt i Koskinens forskning.

– Jeg ønsker å utvikle teoretisk kunnskap som er relevant for klinisk praksis. Jeg ser blant annet på lindring av lidelse fra både pasientens og pleierens perspektiv. Menneskelige og omsorgsfulle møter, samt omsorg i det å lytte, har vært i fokus i min master- og doktorgradsavhandling, forteller hun.

Etiske utfordringer ved innføring av ny teknologi

Vi lever i en tid hvor økonomisk nytte og teknologiske innovasjoner i økende grad styrer både livene våre og tilbud om helsehjelp. I denne utviklingen er det en risiko for at etiske aspekter som det helhetlige menneskesynet og menneskets sårbarhet blir oversett, særlig i relasjon til sykdom og lidelse.

– Omsorgsvitenskapens oppgave er derfor å stadig stille nye spørsmål om hva et verdig liv eller etisk og god omsorg er for mennesker. Det er viktig å fortsette med slik grunnforskning, men også å øke tverrfaglighet og prosjektsamarbeid for å finne løsninger som er til det beste for mennesket og pasienten, forklarer Koskinen.

Koskinen forteller videre at man, ved å utdype forståelsen for begreper og fenomener i omsorgsvitenskap, skaper et felles språk og et etisk grunnlag for god omsorg i møte med mennesker og pasienter.

– Statistikk viser at de fleste klager i helsesektoren omhandler mangel på forståelse for kompleksiteten sykdom og lidelse innebærer for pasienter og pårørende i møtet med helsetjenester. I denne konteksten finner man både nye problemstillinger for omsorgsvitenskapelig forskning, samt nytten av dens anvendelse i samfunnet, legger hun til.

Hermeneutisk metodikk

Metodeforskning for utvikling av nye metoder i helsevitenskapelig forskning er også viktig for Koskinen. Hun har utforsket en hermeneutisk lesemetode og forskningsmetoder som bidrar til kunnskapsbasert klinisk praksis.

Fra dette perspektivet bidrar grunnforskning også til et teoretisk grunnlag og en referanseramme for anvendt forskning, og dermed til økt kvalitet i anvendt forskning.