Deltakelse på internasjonal konferanse

Tre medlemmer av prosjektgruppen til "Hjem fra sykehus med digital selvhjelp" deltok på Nordic Conference in Nursing Research (NCNR) i København fra 4. til 6. oktober.

Published Endret
Stipendiat Hege Wathne foran sin poster på NCNR i København. Foto: Oda Karin Nordfonn
Oda Karin Nordfonn presenterte posteren sin på NCNR i København. Foto: Anne Marie Lunde Husebø

Vi var flere fra prosjektgruppen som deltok på årets Nordic Conference in Nursing Research, som ble arrangert for sjette gang. Konferansen ble avholdt i København fra 4. til 6. oktober. Med deltakere fra alle nordiske land har konferansen fokus på anvendt metode i sykepleie- og helsefaglig forskning. Fra prosjektgruppen deltok Anne Marie Lunde Husebø (prosjektleder), Hege Wathne (stipendiat) og Oda Karin Nordfonn (postdoktor).

Presenterte deler av prosjektet

Vi fikk presentere flere deler av prosjektet på posterutstillingen. Stipendiat Hege Wathne presenterte poster med tittelen “Telephone interview as a data collection method when developing an eHealth service to support patients transitioning from hospital to home”. Postdoktor Oda Karin Nordfonn presenterte posteren «Experiences from using co-creation as a methodological approach for development of an eHealth post-hospital service».

Tekst: Oda Karin Nordfonn