Hopp til hovedinnhold

Digital samling i Nettverk for pårørendeforskning

Den årlige samlingen i Nettverk for pårørendeforskning ble avviklet digitalt på grunn av den utfordrende Korona-situasjonen vi alle er i. Hensikten med møtet var å formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forskningsprosjekter innen pårørendefeltet.

Publisert: Endret:
Nettverkssamlingen ble avholdt digitalt 29. oktober 2020. Her er et skjermbilde av noen av deltagerne

Siden oppstarten av Nettverk for pårørendeforskning i 2013 har det vært arrangert årlige samlinger for medlemmer i nettverket. Hensikten med samlingene er å formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forsknings- og utviklingsprosjekter innen pårørendefeltet.

På agendaen i år stod presentasjoner av blant annet to planlagte kunnskapsoppsummeringer og arbeidet med å lage oversikt over aktuelle forskningsmiljøer og forskere på feltet. Det ene arbeidet skal oppsummere empirsk pårørendeforskning fra en norsk kontekst, mens den andre oppsummeringen er knyttet til pasienter og pårørendes bidrag til resiliens i helsetjenesten. Erfaringer fra søknadsskriving til Norges forskningsråd og andre instanser ble også presentert. I etterkant av alle presentasjonene var det lagt opp til dialog, innspill og muligheter for å stille spørsmål.

Nettverk for pårørendeforskning har vært partner i Pårørendekonferansen 2020 der koordinator Inger Johanne Bergerød fra SHARE- Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har vært med i arrangørkomiteen. Konferansen ble avholdt 23. september og hadde et rikholdig program tilpasset en bred målgruppe. Årets samling i Nettverk for pårørendeforskning hadde derfor en smalere tematikk og fokuserte spesielt på forskning og hvordan generere mer forskning innen pårørendefeltet. Nesten 40 personer med interesse for pårørendeforskning deltok, noen fagpersoner og pårørenderepresentanter, men flest forskere fra universitet, høgskoler og helseforetak i Norge.

Her kan du lese en oppsummering fra nettverkssamlingen.