Disputas for Camilla Olaussen

Torsdag 23. mars 2023 kl. 10:00-14:00,
Kjølv Egelands hus, KE E-164 / Zoom.

Camilla Olaussen disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin.

Published Endret

Camilla Olaussen portrett
Camilla Olaussen disputerer

Torsdag 23. mars 2023 disputerer Camilla Olaussen, kandidat ved ph.d.-studiet i helse og medisin, for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Olaussen forsvarer avhandlingen: Nursing students’ clinical learning: Combining simulation training with nursing home practice

Prøveforelesning og disputas vil avholdes på norsk / skandinavisk.

Tema for prøveforelesning: Flerprofesjonelle team utenfor sykehus: Hvem kan inngå, hvordan kan det gjøres og hva er effekten?

Prøveforelesning starter kl 10.00 og disputas starter kl. 12.00

Vennligst slå av kamera og mikrofon hvis du følger disputasen på Zoom.