Disputas for Joanna Haynes

Tirsdag 28. november 2023 kl. 09:00-14:00,
Stavanger universitetssjukehus, aula / digital prøveforelesning.

Joanna Haynes vil disputere for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Haynes forsvarer avhandlingen: Bridging the clinical experience gap: –using simulation to improve ventilation performance during neonatal resuscitation in a high-resource setting

Tirsdag 28. november 2023
Stavanger universitetssjukehus, aula 

09.15 Prøveforelesning
11.00 Disputas

Oppgitt emne for prøveforelesning: Collaboration with industry in educational and health related research. Opportunities and controversies.

Prøveforelesning og disputas avholdes på engelsk.
Både prøveforelesning og disputas kan strømmes her