Disputas for Torunn Beate Johannessen

Torsdag 10. mars 2022 kl. 10:00-14:00,
Kjølv Egelands hus E-164 / Zoom.

Torunn Beate Johannessen disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin.

Published Endret

Torsdag 10. mars disputerer Torunn Beate Johannessen, kandidat ved ph.d.-studiet i helse og medisin, for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Johannessen forsvarer avhandlingen: Patient safety and feeling of safety when telecare is used among home-dwelling older adults : A qualitative study

Tildelt emne for prøveforelesningen: «Faktorer som fremmer og hemmer implementering av velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren»

Alle interesserte ønskes herved velkommen, fysisk eller via Zoom, til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12:00.

Kjølv Egelands hus, E-164

Join Zoom Meeting
Møte-ID: 670 1707 1654
Passord: 184711

Retningslinjer for publikum:
• Ikke bruk videokameraet
• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.