Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom. Hvordan forholder disse seg til de enorme mengdene med helseinformasjon som er tilgjengelig? Det har Une Elisabeth Stømer forsket på.

Published Endret
Une Stømer
Une Elisabeth Stømer (49) er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Første gang publisert 19. juni 2020.

Stømer forsvarte sin avhandling Health literacy in patients with chronic kidney disease da hun disputerte for doktorgraden i helse og medisin ved UiS 19. juni 2020.

Helsekompetanse handler om personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse.

Store forskjeller mellom pasienter

Stømers forskningsprosjekt har undersøkt helsekompetansen til 187 pasienter med ulik alvorlighetsgrad av kronisk nyresykdom.

Pasientene kunne deles inn i tre hovedgrupper med lav, middels og høy helsekompetanse. For hele gruppen av pasienter var det å få tilgang til god helseinformasjon noe av det vanskeligste, og det var store forskjeller for hva den enkelte pasient ønsket å vite om egen sykdom. Det var en sammenheng mellom lav helsekompetanse og det å være kvinne, bruk av medikamenter, symptomer på depresjon og lav utdanning. Denne gruppen hadde også dårligere livskvalitet enn pasienter i de to andre gruppene.

Betydningen av god helsekompetanse er svært viktig for at pasientene best mulig skal kunne ta del i vurderingen og behandlingen av egen sykdommen.

Doktorgradsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus.

Une Elisabeth Stømer (49) er intensivsykepleier med mastergrad i helsevitenskap. Hun er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.