Hopp til hovedinnhold

Disputas om implementering av retningslinje for bildediagnostikk

Å iverksette den nasjonale faglige retningslinjen for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser, har vært målet for Ann Mari Gransjøens doktoravhandling.

Publisert: Endret:
Portrett av Ann Mari Gransjøen
Ann Mari Gransjøen (29) er radiograf med master i biomedisin. Hun har en forskerstilling ved NTNU Gjøvik.

Første gang publisert 9. juni 2020.

Gransjøen forsvarte sin avhandling Impact of active implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline on the use of non-traumatic musculoskeletal imaging: A multimethod study da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 8. juni 2020.

Muskel- og skjelettlidelser står for om lag 19 prosent av alle konsultasjoner i allmennpraksis. Ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser er langvarige plager eller smerter som ikke skyldes akutte skader i nakke, rygg, armer og bein.

Bruk av bildediagnostikk øker

Det har vært en generell økning i bruken av bildediagnostiske undersøkelser de siste ti årene både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er også vist betydelig geografisk variasjon i Norge knyttet til hvordan bildediagnostiske undersøkelser brukes.

Målet med Gransjøens avhandling var å implementere den nasjonale faglige retningslinjen for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Gjennom arbeidet ble det identifisert geografiske variasjoner i bruken av bildediagnostikk, samt barrierer og fasilitatorer for retningslinjebruk blant fastleger og radiologer, utviklet en implementeringsstrategi som ble brukt blant fastleger og radiologer i et fylke.

Behov for retningslinjer

Hun avdekket at det var moderat til høy variasjon i bruken av muskel og skjelettradiologi, noe som viser behovet for å implementere retningslinjene. Hun identifiserte også faktorer som gjør det enklere eller vanskeligere å bruke retningslinjene. Blant disse var tidspress, press fra pasienter, og at retningslinjene var for omfattende, for rigide eller uklare. Faktorer om gjorde det enklere besto av lett tilgjengelighet av retningslinjer, og at retningslinjen var tilpasset målgruppen. Noen av faktorene, som tidspress og press fra pasienter, bidro til unødvendig bruk av radiologi.

Den siste delen av prosjektet besto av en evaluering av implementeringsstrategien.

Ann Mari Gransjøen (29) er radiograf med master i biomedisin. Hun har en forskerstilling ved NTNU Gjøvik.