Disputas om involvering av foreldre i barns helsebeslutninger

Antje Aarthun har forsket på foreldreinvolvering i barns helsebeslutninger på sykehus.

Published Endret
Antje Aarthuns forskning handler om å involvere foreldre i beslutningene om hvordan helsetilbudet skal tilpasses hvert enkelt barn.

Første gang publisert 20. juni 2019.

Foreldre har en sentral rolle når barn er lagt inn på sykehus. De gir omsorg til barnet og bistår i gjennomføringen av helsehjelpen. Aarthuns forskning handler om å involvere foreldre i beslutningene om hvordan helsetilbudet skal tilpasses hvert enkelt barn og å identifisere hva som kan bedre foreldreinvolveringen. Det gjelder beslutninger om hvordan undersøkelser og behandling skal gjennomføres for det enkelte barn.

Viktig, men krevende

Forskningen viser at det er viktig, men også krevende å gjennomføre foreldreinvolvering. Foreldrene var opptatt av sitt barns helsetilbud, og flere ønsket å medvirke mer i beslutningene enn det de fikk anledning til. Foreldrenes involvering synes å være avhengig av om, hvordan og hva tid helsepersonellet involverte dem i beslutningene. Også personlige faktorer som deres holdninger, ressurser og kompetanse bidro til hvor mye foreldrene involverte seg.

Tillit avgjørende

Aarthun fant at hvordan helsepersonellet legger til rette for foreldreinvolveringen har stor betydning for hvordan foreldrene medvirker i beslutninger og det synes å påvirke foreldres mestring av foreldrerollen. Det er viktig at foreldrene opplever sin involvering som meningsfull, forståelig og håndterbar samt at de opplever å ha innflytelse og kontroll i beslutningene. Empatisk kommunikasjon, tillit i forholdet mellom helsepersonell og foreldre, høy kvalitet på det inter- og intraprofesjonelle samarbeidet og tilstrekkelig organisatoriske ressurser syntes å fremme foreldreinvolveringen.

Les avhandlingen Parental involvement in children’s healthcare decisions at the hospital: A health-promoting perspective

Antje Aarthun er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF og MSc i helse og sosialfag. Hun arbeider som barnefysioterapeut tilknyttet terapiavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 25. juni 2019.