Hopp til hovedinnhold

Disputas om reinnleggelser av pasienter

Mens kortidssykehjem i større grad fungerer som små sykehus, har langtidssykehjem overtatt funksjonen til kortidssykehjem, viser Malin Knutsen Glettes doktorgradsprosjekt.

Publisert: Endret:
Portrett Malin K. Glette
Malin Knutsen Glette (33) er utdannet sykepleier med master i helsevitenskap. Hun er høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet og er fra Haugesund.

Første gang publisert 24. juni 2020.

Hun forsvarte avhandlingen Exploring hospital readmissions from the primary healthcare service: A multiple case study da hun disputerte ved Universitetet i Stavanger 23. juni 2020.

Knutsen Glettes forskning viser at behovene til sykehjemspasientene har blitt mer komplekse, noe som fører til et større behov for sykepleieressurser både i form av kompetanse og bemanning.

Ble skrevet for tidlig ut av sykehus

Sykepleiere og ledere i sykehjemmene opplevde at pasienter i noen tilfeller ble skrevet ut for tidlig, ikke alltid tilstrekkelig behandlet, og mente at dette økte sjansen for reinnleggelser. Sykepleiekompetanse og bemanning ble sett på som viktig i sammenheng med reinnleggelser.

Hun fant også at primærlegene opplevde en økning i utskrivelse av pasienter med mer komplekse medisinske tilstander. Som en konsekvens hadde primærlegenes arbeidsoppgaver endret seg i form av flere og mer komplekse oppgaver.

Uavklarte medisinske tilstander

Ifølge primærlegene ble pasientene i noen tilfeller skrevet ut for tidlig, med uavklarte medisinske tilstander. I tillegg ble utveksling av informasjon og koordineringen mellom helsetjenestene vurdert som for dårlig, spesielt når pasienter ble utskrevet fra sykehuset. Disse faktorene kombinert med travle arbeidsdager kunne føre til avgjørelser om å reinnlegge pasienter til sykehuset.

Hennes forskning bidrar til utvidet kunnskap om reinnleggelsesproblematikken, og viser videre til potensielle tiltak som kan bidra til reduksjon av unødvendige reinnleggelser.

Malin Knutsen Glette (33) er utdannet sykepleier med master i helsevitenskap. Hun er høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet og er fra Haugesund.