Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et dypdykk i hvordan ulike deler av helsetjenesten håndterer utfordringer og endringer for å opprettholde høy kvalitet.

Published Endret

Tradisjonelt blir ofte tilpasninger og variasjon i gjennomføringen av helsetjenester vurdert som problematisk og uønsket, mens denne boka vil vektlegge hvorfor og hvordan tilpasninger er nødvendige for å opprettholde høy kvalitet på tjenestene. Dette blir den første norske boka om resiliens. Den vil ha et bredt nedslagsfelt på tvers av utdanningsinstitusjoner og studier innen helsefag og samfunnssikkerhet.

Les også: Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Ønsker å sette søkelys på manglende kunnskap

– Det er veldig inspirerende å få muligheten til å skrive denne boka. Lærebokstipendene gir en god mulighet for å tette kunnskapshull. Det er også motiverende for det videre arbeidet at forlaget har troen på meg og prosjektet, sier Karina Aase, som er professor ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun er tilknyttet forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Hvordan kan denne fagboka påvirke studenters holdninger til resiliens i helsetjenesten?

– Formålet er i første omgang å gi studentene økt forståelse for behovet og betydningen av tilpasninger i gjennomføringen av praktisk helsearbeid og i systemene som skal støtte det praktiske arbeidet. Håpet er at resiliens blir et etablert begrep som vi bruker på norsk og som forstås som den kapasiteten studenter, helsepersonell og helsesystemet for øvrig har for å håndtere kompleksitet, svarer Aase.

Tett samarbeid med forlaget

To smilende kvinner.
Fra venstre: Karina Aase og Berit Gjendem ser frem til å samarbeide om den kommende fagboken.

Hun skal skrive læreboka som en monografi, men poengterer at hun har et solid fagmiljø i ryggen som vil komme med råd underveis. Skriveprosessen er ifølge Aase annerledes når en skriver alene, men utøves i godt samarbeid med Fagbokforlaget.

– Vi kommer til å lese og gi tilbakemeldinger på utkastene hennes. Dette innebærer kritisk lesning både fra forlaget og fra forlagets konsulenter. Jeg håper også vi får noen studenter som kan lese gjennom for å bidra til et best mulig sluttprodukt, sier Berit Gjendem, som er redaktør for sykepleie og helsefag i Fagbokforlaget.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022....

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskape...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.