Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Published Endret
Jorunn Nærland Skjæpe

Alder: 34 år Nåværende stilling: Stipendiat ved Avdeling for folkehelse Arbeidsgiver: Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Hva studerte du på UiS og når? Master i helsevitenskap 2016-2018

Masterstudiet er svært relevant for min jobb som stipendiat, spesielt fordi det har bidratt til å utvikle min akademiske kompetanse.

Jorunn Nærland Skjæpe

Beskriv en typisk arbeidsdag og hvilke oppgaver du jobber mest med.

Som stipendiat går 75% av arbeidstiden til arbeid med doktorgradsprosjekt om koordinering av helsetjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser. De resterende 25% er pliktarbeid der jeg har andre arbeidsoppgaver ved universitetet. Pliktarbeidet har til nå bestått mest av sensurering av eksamensoppgaver, veiledning av studenter og administrativt arbeid.

Hvorfor valgte du å studere helsevitenskap ved UiS?

Jeg synes det er veldig kjekt å studere, og har alltid hatt lyst til å ta master innen helsefag etter at jeg var ferdig utdannet vernepleier. Jeg er fra Nærbø, som ligger fire mil sør fra Stavanger, dermed falt valget naturlig på Universitet i Stavanger. Jeg valgte å ta master i helsevitenskap for å utvide mine fremtidige jobb og karriere muligheter. Jeg hadde også lyst til å ta ph.d, og da er mastergrad ett opptakskrav.  

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Forelesningsukene og seminarene vi hadde på Universitetet sammen med lærere og medstudenter. Der var det gode faglige diskusjoner og stort læringsutbytte.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Hele masterstudiet er svært relevant for min jobb som stipendiat, spesielt fordi det har bidratt til å utvikle min akademiske kompetanse. Det jeg lærte av å jobbe med masteroppgaven vil jeg trekke frem som det jeg hatt mest nytte av i etterkant.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker alt ved jobben min. Spesielt at det er veldig varierte arbeidsoppgaver. Synes jeg er veldig heldig som har fått jobb som stipendiat. Og så har jeg har gode kolleger med høy kompetanse som jeg lærer mye av. Det er et stort pluss.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  1. Ta utdanning, det tror jeg aldri du vil angre på.
  2. Jobb jevnlig med studiene, helst litt hver dag. Da kommer en lettere i mål med gode resultater.
  3. Spør dersom du lurer på noe. En aktiv dialog med lærere, medstudenter og tidligere studenter gir deg gode råd og viktig kunnskap som gjør studentlivet ditt enklere.

Studiet i helsevitenskap gir kunnskap innen et bredt helsefaglig felt.

Master i helsevitenskap, 2 år

Få kompetanse til å være med å utvikle helse- og velferdstjenesten.

Les også intervju med Jorunn i Sykepleien

Ønsker tettere samarbeid mellom DPS-er og kommunene.