Hopp til hovedinnhold

Forskning på kvalitet i praksisstudier i sykepleieutdanningen

Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til kritisk tenkning. I studieprotokollen som nå er publisert kan du lese mer om hvordan forskerteamet skal jobbe for å styrke kvaliteten i praksisstudier i sykehjem.

Publisert: Endret:
Sykepleiestudent bruker SimPad i utdanning
Foto: John Sigurd Tolo

En aldrende befolkning understreker behovet for å styrke sykehjemmet som læringsarena, som kan bidra til å motivere og rekruttere studenter til å velge sykehjem som fremtidig arbeidsplass.

Forskningsprosjektet QUALinCLINstud (Kvalitet i praksisstudier) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvalitet i praksisstudier ved å utvikle et digitalt, interaktivt veilednings- og vurderingsprogram. Mål for det web-baserte programmet er å:

  1. Styrke sykepleiestudenters læringsutbytte.
  2. Styrke praksisveileders veilednings- og vurderingskompetanse
  3. Styrke lærers vurderingsgrunnlag, og
  4. Effektivisere praksisstudier ved å forenkle de administrative prosessene.

Forskningsprosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning. Det innebærer at forskerteamet vil jobbe i tett samarbeid med sykepleiestudenter, praksisfeltet og utdanningen gjennom hele prosjektperioden.  Forskningsprosjektet vil bidra til økt kunnskap om veilednings, og vurderingspraksis i sykehjem, synliggjøre forbedringsområder, samt dokumentere nytteverdien av brukermedvirkning i utviklingsprosesser og bruk av digitale lærings- og veiledningsverktøy anvendt i praksisstudier. Kunnskap som i dag er begrenset. I studieprotokollen som nå er publisert kan du lese mer om prosjektet.

Les mer

Laugaland KA, Thorsen Gonzalez M, McCormack B, et al (2020) Improving quality in clinical placement studies in nursing homes (QUALinCLINstud): the study protocol of a participatory mixed-methods multiple case study design. BMJ Open doi: 10.1136/bmjopen-2020-040491