Forskningssamarbeid med Japan om resiliens i helsetjenesten

Forskere ved Det helsevitenskapelige fakultet dro nylig til Japan for å utforske muligheter for forskningssamarbeid innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Published Endret
Fra venstre: Lene Schibevaag, Karina Aase, Inger Johanne Bergerød og Siri Wiig foran Den norske ambassaden i Japan.

Først publisert 11.09.2019. Tekst: Cathrine Sneberg

Den norske ambassaden i Tokyo holdt nylig, i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Osaka University HospitalYokohama City University Medical Centre and Laerdal Medical et seminar om “Resilience in Healthcare - Norwegian Research and Perspectives” med påfølgende mottakelse på ambassaden.

Fokus på resiliens i helsetjenesten

Åtte forskere fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS presenterte sin forskning for ledende japanske forskere og klinikere innen feltet.

–  Dette har vært en flott opplevelse for oss alle. Vi håper å ha gjort et godt inntrykk på fremtidige partnere her i Japan. Vi har møtt de fremste forskerne innen vårt fagfelt i Japan og diskutert muligheter for samarbeid, sier Siri Wiig, professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer ved UiS og SHARE.

Seminaret samlet 40 japanske representanter fra forsknings-institusjoner, helsetjenester og offentlige institusjoner innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten for å presentere senteret SHARE og aktuell forskningsaktivitet, samt diskutere fremtidig forskningssamarbeid mellom Norge og Japan. Mulige interessefelt er forbedring av kvalitet og sikkerhet, simulering og læring, pasientmedvirkning, regulering og resiliens, teknologi og undersøkelse av alvorlige hendelser i omsorg- og helsetjenesten.

Samarbeid med Japan

Representanter fra SHARE hadde også et møte med Svein Grandum, utsending for forskning, teknologi og høyere utdanning ved Norges forskningsråd og Innovasjon Norge i Japan, og Svend Haakon Kristensen, president og Representative Director ved Laerdal Medical Japan, for å lage en konkret handlingsplan for oppfølging av samarbeidsaktiviteter.

I følge Grandum passer partnerskapet SHARE utvikler med japanske kolleger godt inn i norske interesser:

–  Japan og Norge har på nasjonalt nivå innarbeidet helse-, omsorgs- og velferdsteknologi som prioriterte områder for samarbeid under samarbeidsavtalen om vitenskap og teknologi. Samarbeid innen resiliens i helsetjenesten passer godt inn i denne rammen.

Partnerskapet vil involvere mobilitet av forskere mellom de to landene, samarbeid om forskningsprosjekter og søknader, og et forslag om et årlig resiliens-møte mellom landene de kommende årene for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i samarbeidet.

–  Forskning på resiliens i helsetjenesten er viktig for oss i Laerdal Medical for å forstå hvordan vi kan levere på oppdraget vårt med å redde flere liv. Vi er spente på samarbeidet mellom SHARE og japanske partnere, og gleder oss til fortsettelsen, sier Kristensen.

Strategisk milepæl for SHARE

SHARE ser på denne muligheten som en viktig milepæl i deres strategiske arbeid for å bli et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen resiliens.

–  Japan har aktive kliniske forskere på resiliens i helsetjenesten, spesielt ved Osaka universitetssykehus ledet av professor og assisterende direktør Kazue Nakajima. Videre har Japan et internasjonalt rykte for å drive solid forskning på flere områder som vi kan lære av, forklarer Karina Aase, professor og senterleder i SHARE.

Forskerne fra SHARE deltok også på Resilient Healthcare Conference og det 8. møtet i Resilient Healthcare Net (RCHN) mens de var i Japan. Disse har blitt viktige møtearenaer for forskere innen resiliens i helsetjenester.