Hopp til hovedinnhold

Hege Langli Ersdal er ny professor ved UiS

​Hege Langli Ersdal er utnevnt til professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun er forskningsleder for simulering og global helse, anestesilege og leder for akuttmedisinsk forskningsgruppe ved SUS.

Publisert: Endret:
Hege Langsli Ersdal er ny professor II i simulering og globale helseutfordringer. (Foto: Svein Lunde/Helse Stavanger)

Først publisert 7. november 2019. Tekst: Mirjam Klingenberg (SUS) og Benedicte Pentz

Den nybakte professoren er blant de mest publiserende forskerne på Stavanger universitetssjukehus (SUS) og har publisert over 65 forskningsartikler. Sentralt i forskningen står mor, barn og nyfødte i både rike og fattige land.

– Professortittelen gir helt klart en ekstra tyngde som forsker. Det er viktig i internasjonale sammenhenger og i forskningssøknader. Jeg håper det også er stimulerende for miljøet rundt meg. Da tenker jeg spesielt på alle de superflinke kvinnelige forskerne som ser at det er fullt mulig å nå helt opp i akademia. Vi trenger flere kvinnelige professorer, sier Hege Langli Ersdal, som har hatt en førsteamanuensis II-stilling ved UiS.

WHO tar opplæringsprogram til 80 land

Ersdal, som har doktorgrad i internasjonal helse, har ledet flere store, internasjonale forskningsprosjekter som har ført til banebrytende resultater og stimulert til mer enn 30 doktorgradskandidater over hele verden.

En av dem er forsker, fødselslege og gynekolog Paschal Mdoe, som i vår disputerte ved UiS. Han har i sitt doktorgradsprosjekt, veiledet av Ersdal, forsket på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler slik at flere nyfødte overlever i hjemlandet Tanzania.

Resultatene av forskningen deres er det mange av.

– Forskningen innen nyfødtmedisin har bidratt til cirka 50 prosent reduksjon i 24-timers dødelighet blant nyfødte og rundt 25 prosent færre dødfødsler i store deler av Tanzania. Funnene og det utviklede læringsprogrammet er adaptert av WHO og blir nå implementert i over 80 lavinntektsland, forklarer Ersdal.

Resultatene har også bidratt til viktige endringer i internasjonale retningslinjer for resuscitering, altså gjenoppliving av nyfødte.

Safer Births

Nyfødtmedisin og simulering har vært Ersdals hovedområder, som også omfatter utvikling av kunstig intelligens for bedre behandlingsprosesser. Safer Births er et godt eksempel på et internasjonalt forsknings- og innovasjonsprosjekt som har gått over mange år i tett samarbeid med Lærdal Global Health. Målet er å bedre helsearbeiderens kompetanse og behandling av nyfødte for å redde liv.

I dette prosjektet bidrar UiS med sin biomedisinske analysegruppe, der de utvikler kunstig intelligens som skal forbedre medisinske tilbakemeldinger og treningsmål til helsearbeidere. Læringsstrategier og innovativt utstyr utviklet i forskningsprosjektet brukes i dag på SUS og i flere land over hele verden.

Les mer om arbeidet som den biomedisinske arbeidsgruppen ved UiS utfører: Tidslinjer som kan redde liv

​I sin nye professorstilling ved UiS vil Ersdal legge vekt på kontinuerlig kvalitetsforbedringsprosesser i aktive helsetjenester, inkludert simuleringsbasert læring og automatisert datafangst med raske tilbakemeldingsløp, både nasjonalt og internasjonalt. De store, globale helseutfordringene relatert til fødsel, hjerneslag, kirurgi/anestesi og antimikrobiell resistens vil være sentrale medisinske fagfelt.