Hopp til hovedinnhold

Helsepolitiker besøkte SHARE

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten for å høre om den viktige forskningen innen pasientsikkerhet som gjøres ved UiS.

Publisert: Endret:
Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte SHARE
Fra venstre: Kjersti Toppe, Lene Schibevaag, Ingunn Aase, Terese Johannessen, Hilda Bø Lyng, Vidar Nedrebø, Siri Wiig, Henriette Thune, May-Irene Wergeland.

Kjersti Toppe, første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten for å høre mer om forskningen som gjøres innen pasientsikkerhet ved UiS. Sammen med Toppe, deltok også Vidar Nedrebø og May-Irene Wergeland. Wergeland er politisk rådgiver for for Senterpartiet (Sp) og Nedrebø er fylkesleder i Sp i Rogaland.

Kvalitet og sikkerhet på sykehjem og i hjemmetjenesten

Toppe henvendte seg til UiS for å høre om forskningen som gjøres ved SHARE-senteret generelt og i prosjektet SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten spesielt. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og har som mål å øke kompetanse innen kvalitetsarbeid blant ledere i sykehjem og hjemmetjenesten.

Forskergruppen i SAFE-LEAD fortalte hvordan de i prosjektet har utviklet og tilpasset en forskningsbasert lederguide for kommunehelsetjenesten. De viste også til resultater fra intervensjonen som er gjennomført med ledere i sykehjem og hjemmetjenester i flere kommuner i ulike deler av landet.

Ønsker å formidle forskningen

Portrett av Siri Wiig
Siri Wiig er leder for forskningsenteret SHARE (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Senterleder i SHARE og prosjektleder i SAFE-LEAD prosjektet, professor Siri Wiig er begeistret for henvendelsen og dialogen med sentrale politikere innen helse og omsorgstjenesten:

– Som forskere er vi opptatt av å formidle vår kunnskap til beslutningstakere. Derfor er vi glade for at politikere henvender seg til oss for å lære av våre studier og få innspill til prioriteringene som gjøres på nasjonalt nivå.

Retter fokus mot det som fungerer

I møtet ble betydningen av ledelse for kvalitet og sikkerhetsarbeidet trukket frem og særlig behovet for å rette oppmerksomheten på det som går godt i helsetjenesten som et utgangspunkt for å jobbe med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. SAFE-LEAD prosjektet har nemlig vist at det å jobbe systematisk med en lederguide hjelper ledere med å identifisere det organisasjonen er god på, i tillegg til der det er utfordringer.

– En slik positiv orientering i kvalitets- og sikkerhetsarbeidet i helsetjenesten kan være et viktig innspill å ta med seg i det videre politiske oppmerksomheten på dette feltet, sier Wiig, som ønsker beslutningstakere hjertelig velkommen til å ta kontakt med senteret og forskerne i SHARE.

Siste nytt fra forskningen: