Hopp til hovedinnhold

Holdninger til teamarbeid i helsetjenesten

Trening på teamarbeid må få større plass i sykepleierutdanningen. Er et spørreskjema som måler holdninger til teamarbeid hos helsepersonell også egnet for bruk ovenfor sykepleiestudenter?

Publisert: Endret:
Portrett av Tore Karlsen
Tore Karlsen er stipendiat ved NTNU Gjøvik.

Artikkelen til Tore Karlsen og kollegaer er en valideringsstudie av et spørreskjema om holdninger til teamarbeid i helsetjenesten. Spørreskjemaet er utviklet for bruk sammen med TeamSTEPPS teamtrenings programmet.

Det er tidligere oversatt til norsk og validert i forhold til helsepersonell i sykehus. Denne studien gjør en vurdering av om spørreskjemaet er validert i forhold til bruk hos sykepleiestudenter. Spørreskjemaet egner seg som kartlegging av holdninger til teamarbeid for å måle effekt av teamtrening i utdanning. Skjemaet kan på den måten være med i en vurdering av hva det trengs å legges vekt på ifht trening på teamarbeid i studentenes utdanning. Artikkelen er relevant for alle som driver utdanning av sykepleiere.

Les mer:

Karlsen, Tore m.fl. Reliability and structural validity of the Norwegian version of the TeamSTEPPS Teamwork Attitudes Questionnaire: A cross‐sectional study among Bachelor of Nursing studentsNursing Open, 2020