Hva er kjernen i jobbspesialisters støtte?

En ny kunnskapsoppsummering viser at jobbspesialistenes bidrag for å få personer med psykiske utfordringer i jobb kan beskrives som å navigere et skip i en sjø full av uforutsigbare isberg.

Published Endret
To kvinner sitter med hendene foldet.

En metode som kalles meta-etnografi ble brukt for å summere opp forskningen. Vi søkte etter kvalitative artikler i fire databaser, uten noen begrensning for når studiene var publisert, og fant 16 aktuelle studier. Jobbsøkere og jobbspesialister var informanter i samtlige artikler ettersom det var deres erfaringer og synspunkter vi ønsket å gjengi. Artiklene var publisert mellom 2006 og 2018.

Sentralt i det kunnskapsbaserte tiltaksprogrammet Individual Placement and Support (IPS) står jobbspesialisten, som ut fra 8 prinsipper driver jobbstøtte i tett samhandling med jobbsøker. For å forstå hvorfor IPS er effektiv, trenger vi å vite mer om hva som er kjernen i jobbspesialistens jobbstøtte.

Metaforen å navigere mellom uforutsigbare isberg summerte opp hvordan informantene beskrev jobbspesialistenes bidrag til at brukerne kom i jobb. Syv undertemaer ble identifisert. Temaet «Det er du og meg som ser» representerte relasjonen mellom brukeren og jobbspesialisten – det handlet om å se og forstå muligheter og utfordringer sammen. Andre temaer var: «å ta jobbsøkerens ambisjoner og behov alvorlig», «å stake ut kursen», «å utforske det skjulte», «å være under trykk», «å unngå å kollidere» og «å bygge broer».

Isberg-metaforen og resultatene fra denne oppsummeringen illustrerer betydningen av jobbspesialistenes kompetanse i å kunne adressere hver enkelt brukers funksjons- og arbeidsevne, samt evnen til å utvikle relasjonen som oppstår i alliansen mellom bruker og jobbspesialist.

Studien ble ledet og koordinert av forskere fra Høgskolen på Vestlandet. Medlemmer fra PARTAKE – deltagelse i skole, arbeidsliv og behandling ved UiS, i tillegg til forskere fra Yale i USA bidro i arbeidet med oppsummeringen.

Les mer

Kinn, L.G., Costa, M., Voll, I. Aas, R.W. Davidson L. Navigating Between Unpredictable Icebergs”: A Meta-Ethnographic Study of Employment Specialists’ Contributions in Providing Job Support for People with Mental IllnessJournal of Occupational Rehabilitation, 2020

Omtalen er laget av forskningsgruppen PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved Universitetet i Stavanger. For mer forskningsnytt, følg oss gjerne på vår hjemmeside eller Facebook.