Hva nå? – oppfølging av langtidssykmeldte

En ny oppfølgingsmodell for langtidssykmeldte utvikles og testes.

Published Endret
Fakta
Forskningsområde

Arbeid, behandling

Finansiering

Arbeids- og velferdsdirektoratet Universitet i Stavanger Sense of Science

Principal investigator

Randi Wågø Aas

Prosjekt periode

2016-2018

I dette prosjektet er målet å utvikle et nytt tiltaksprogram til langtidssykmeldte. I første omgang vil vi teste det ut på de som nylig har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP), og som fortsatt har et arbeidsforhold. Hensikten med prosjektet er at vi ved prosjektets slutt har en effektiv kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som er overførbar og implementerbar til bruk overfor andre langtidssykmeldte.

Oppfølging av langtidssykmeldte

I dette prosjektet var målet å utvikle og teste et nytt tiltaksprogram til langtidssykmeldte. Prosjektet ble avsluttet i 2018. Les mer her.

Arbeider på byggeplass
Foto: Unsplash

Tall fra NAV viser at 145.000 personer var på ytelsen AAP i 2017, og mellom en tredjedel og fjerdedel av disse har fortsatt et arbeidsforhold. Tidligere undersøkelser har vist at denne gruppen får begrenset oppfølging. Ved endret oppfølging vil vi kunne hjelpe flere tilbake til sin tidligere arbeidsgiver, eller bidra til avklaring av arbeidssituasjonen.

Koordinert tverrfaglig oppfølging der arbeidsplassens muligheter og begrensninger står i sentrum gir god effekt på tilbakeføring til arbeid. Det samme gjør programmer der tidlig utplassering i arbeidslivet skjer samtidig med behandling og arbeidsrettet rehabilitering. Dette vet vi gjelder for personer som har vært lenge borte fra jobb, og mange med komplekse helseproblemer kan oppnå deltagelse i arbeidslivet.

Modellen vi utvikler gjennom tjenesteinnovasjonsprosesser bygger på Work Disability Prevention and Integration (WDPI), Individual Placement and Support (IPS) og vår egen forskning fra RTW-barrierer project. Det er forsket lite på hvordan en slik kombinert og evidensbasert form for oppfølging vil virke i en norsk kontekst, og overfor denne gruppen.

Prosjektdeltakere

  • Randi Wågø Aas (prosjektleder)
  • Cecilie Karlstad Innerby
  • Ann Kristin Løe
  • Ole Terje Herredsvela
  • Fjoralba Sadja
  • Gitte Næss

Samarbeidspartner

Tilbake til PARTAKE