Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Forskningsrådet til forskning på hvordan sikre bærekraftige kommunale helsetjenester til en aldrende befolkning.

Published Endret
Marianne Storm jpg.file
Professor Marianne Storm, professor i helsevitenskap ved UiS skal lede en arbeidspakke i prosjektet (Foto: Elisabeth Tønnessen).

UiS skal delta som partner i samarbeidsprosjektet "More good days at home: Advancing health promoting practices in municipal healthcare services for older recipients of home care" som ledes av Grethe Eilertsen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Prosjektet, som skal gjennomføres i perioden august 2021 – 2025, vil styrke forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre personer og deres familier.

– Primærhelsetjenesten har fått betydelig mindre fokus i forskning enn sykehus. Det må i større grad legges vekt på kommunale helsetjenester i forskning, innovasjon og utdanning. Dette prosjektet er et viktig bidrag i den retningen, sier dekan Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Det er også viktig at kommunene involveres og bidrar aktivt i forskningen. Samarbeidskommunene Nome, Porsgrunn, Horten og Stavanger vil derfor være sentrale aktører i ulike deler av prosjektet.

En økende andel eldre fordrer endringer i tjenester

Andelen eldre i befolkningen øker raskt over hele verden så vel som i Norge. Et økende antall eldre har behov for profesjonell helsehjelp, noe som presser kommunenes økonomi og tilgang til arbeidskraft.

– Det er utfordrende å tilby tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester til eldre personer. Vi må organisere tjenestene på en måte som både er tilstrekkelig for personer med behov for hjelp og bærekraftig for samfunnet, forteller professor Marianne Storm som skal lede en av arbeidspakkene i prosjektet.

En måte å sikre dette på er å legge til rette for og fremme tiltak som gjør at eldre personer kan bo hjemme lenger. Dette er i samsvar med de eldre sine ønsker, og et helsepolitisk mål.

– Helsefremmende perspektiver vil være førende for vår forskning. Dette innebærer utvikling av kunnskap og tiltak som kan bidra til helsefremming og god livskvalitet hos hjemmeboende eldre med komplekse helseutfordringer, sier hun.

Vil forbedre helsekompetanse i befolkningen

Prosjektet har som mål å øke helsekompetanse blant helsepersonell, brukere og pårørende.

– I prosjektet skal vi undersøke faktorer som påvirker helsetilstanden til eldre som mottar hjemmetjenester fra kommunen. Slik kan vi sikre at flere får gode dager hjemme, og støtte familiene deres i å hjelpe dem med det, fortsetter hun.  

En utfordring er likevel at helsepersonell mangler veiledning, opplæring og kompetanse i å oppdage og håndtere endring i helsetilstanden til eldre skrøpelige personer. For å styrke helsefremmende praksis er det viktig å øke kompetanse blant helsepersonell i samarbeid med den eldre personen og dens familie.

–  Forbedret helsekompetanse i befolkningen og blant helsepersonell er viktig for å fremme helse og livskvalitet, styrke egenomsorg og for å forebygge sykdom, legger hun til.

Simuleringsbasert trening kan gi mer bærekraftige tjenester

Å gjøre det mulig for eldre å bli boende hjemme lenger krever imidlertid også en mer bærekraftig helsetjeneste. Det er behov for mer kunnskap om hva som kan gjøres for å utsette overgangen fra egen bolig til sykehjem lengst mulig.

Tidligere forskning antyder at det blant annet er behov for å styrke tverrprofesjonelt samarbeid og implementere systematiske vurderingsverktøy i praksis.

–  Arbeidspakken som UiS skal lede vil utforske bruk av tverrprofesjonell simulering for å forberede og trene helsepersonell i å utføre systematiske tverrprofesjonelle observasjoner av eldre personers helsetilstand, forteller Storm.

Det vil også vurderes hvilken innvirkning dette kan ha på arbeidet med å gi bærekraftige, robuste og integrerte tjenester i kommunene som bidrar til at eldre får flere gode dager hjemme.

Arbeidspakken, som har oppstart i 2022, skal gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune. Øvrige deltakere fra UiS er Dagrunn N. Dyrstad og Peter Dieckmann. Fra USN deltar Helle Kristine Falkenberg og Grethe Eilertsen. Det skal også ansettes en ph.d.-stipendiat og en postdoktor finansiert av Forskningsrådet ved UiS i 2022.

79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Ved UiS fikk også fem forskningsprosjekt innen klima, utdanning og havbruk støtte fra Forskningsrådet innenfor kategorien kompetanse- og samarbeidsprosjekt.
Les saken: 79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Tekst: Cathrine Sneberg

Forskere ved UiS

Professor i sykepleiefag
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Avdelingsleder
51834260
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II i pasientsikkerhet
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi