Hopp til hovedinnhold

Hvordan påvirker motridende verdier og krav arbeid med kvalitetsforbedring i sykehus?

Hvordan ledere på sykehus håndterer motstridende verdier og krav, påvirker arbeidet med kvalitetsforbedring. Dette har forskere fra SHARE og samarbeidspartnere sett nærmere på i en internasjonal studie.

Publisert: Endret:
illustrasjonsfoto: Shutterstock
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Forskere fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet er medforfattere på denne nye artikkelen som ser på hvordan ledere må håndtere paradokser eller dualitet i sin hverdag i arbeidet med å forbedre kvalitet i sykehus.

Eksempler på dualitet kan være fleksiblitet vs. kontroll, og stabilitet vs. endring. Ofte glemmes denne dobbeltheten og utforskning av dette området kan bidra til å forstå hvorfor det er vanskelig å lykkes med kvalitetsforbedring og hvordan ledere kan utvikle strategier for å lykkes.

Data fra europeisk forskningsprosjekt

Data er hentet inn gjennom EU-prosjektet QUASER (Quality and safety in European Union hospitals) som samlet data fra totalt ti sykehus i fem land i Europa (Norge, Sverige, England, Portugal og Nederland).

Gjennom analyser av 383 intervju og 803 timer observasjon bidrar artikkelen til teoriutvikling og er relevant for forskere innen helsetjenestefeltet, sykehusledere og aktører som jobber med helsesystemer på ulike nivå.

Referanse:

Nunes, F.G., Robert, G., Weggelaar-Jansen, A.M., Wiig, S., Aase, K. m.fl. (2020). Enacting quality improvement in ten European hospitals: a dualities approachBMC Health Serv Res 20, 658. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05488-9