Hopp til hovedinnhold

INSChool - frafall fra videregående skole

Ett prosjekt om frafall fra videregående skole.

Publisert: Endret:
Fakta
Forskningsområde

Skole

Principal investigator

Randi Wågø Aas

Målet i dette prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan elever opplever krav i arbeidsmiljøet, og hvordan dette kan påvirke tanker om å slutte i skolen? Hensikten med denne kunnskapen er å utvikle effektive intervensjoner rettet mot skoleelever, og gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig og kjent for personer som jobber med, eller har interesse for temaet, inkludert lærere, skolehelsepersonell, politikere, foreldre og elever.

Frafall fra videregående skole

I prosjektet undersøkes forhold som bidrar til frafall i videregående skole. Les mer om prosjektet her.

Kvinnelige studenter undervisning studerer

Norge har høyere skolefrafall enn gjennomsnittet for OECD-landene, og under 60 prosent fullfører videregående skole innen normert tid. Andelen unge uføre har også økt betydelig de siste årene. Disse forholdene ser vi både i Norge, men også resten av den vestlige verden.

Forskning på dette temaet til nå har vist at det er komplekse forhold som ligger bak dette frafallet – og å hevde at frafallet utelukkende skyldes at unge i dag har for mange krav, eller utelukkende fordi unge i dag har dårligere psykisk helse blir for enkle forklaringer

I dette prosjektet skal vi bruke kunnskap om frafall i arbeidslivet for å vurdere forholdet mellom kravene en opplever og graden av kontroll og mestring en opplever å ha, samt hvilken støtte en opplever fra familie, venner, klassen og lærere. Dette vil bli sett i lys av tanker om å slutte på skolen.

Prosjektdeltakere

  • Randi Wågø Aas, leder
  • Cecilie Karlstad Innerby, koordinator
  • Mikke Magnus Thørrisen
  • Tore Bonsaksen
  • Isabelle Marheim
  • Solfrid Fuglseth

Samarbeidspartnere

Tilbake til PARTAKE