Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere enn alle andre institusjoner som tilbyr samme utdanning.

Published Endret

NOKUT gjennomfører hver høst Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Resultatene ble offentliggjort i februar i 2022.

En liten klasse med godt samhold

Bildet viser tillitsvalgt Stine Veronica Kommedal som holder en unge.
Stine Veronica Kommedal roser både medstudenter og ansatte. Foto: privat

Fra første dag på mastergraden følte de seg også ivaretatt av lærerne sine. Oppfølgingen og ønsket om mestring fra samtlige lærere ble sterkere etter hvert som tiden gikk:

Stine Veronica Kommedal og Karen Vange Fredagsvik er tillitsvalgte for studentene ved master i jordmorfag ved Det helsevitenskapelige fakultet. Førstnevnte tror at en av årsakene til at medstudentene hennes er så fornøyde med utdanningen er at klassen er relativt liten. Med totalt 18 studenter er det ifølge henne lettere å ta vare på hverandre. Av disse var det 17 studenter som besvarte spørreundersøkelsen, noe som tilsvarer 94 prosent av klassen. De startet tidlig med sosiale arrangementer for å bli bedre kjent. Inntrykket hennes er at det virker som at alle som begynte på dette studiet hadde en grunnleggende tanke om å være gode og forståelsesfulle mot hverandre.

– De var og er synlige og tilgjengelige, og har hele tiden hatt en åpen kommunikasjon. Alle kan ta kontakt når som helst, både på e-post og telefon, sier Kommedal.

Da hun sa ja til å være tillitsvalgt var tanken hennes at alle skulle vite at det alltid var noen i klassen som kunne støtte den enkelte:

– Jeg har prøvd å være synlig i klassen og gi råd og vise vennlighet til alt og alle uansett hva det måtte være. Det er også positivt at vi to som er tillitsvalgte er forskjellige og dermed kan bidra på hver vår måte, understreker Kommedal videre.

Les også: Anbefaler å søke master i jordmorfag

Vellykkede praksisperioder med god oppfølging

Bildet viser tillitsvalgt Karen Vange Fredagsvik som holder en unge.
Karen Vange Fredagsvik hyller praksistilbudet til masterutdanningen. Foto: privat

Den andre tillitsvalgte i klassen – Karen Vange Fredagsvik – setter stor pris på at utdanningen er så praksisnær. Studentene slipper til og får store oppgaver allerede tidlig i forløpet, og merker tydelig at all undervisningen ved UiS er svært nyttig og overførbar til praksis.

– Utdanningen tar meg inn i verdens mest fantastiske yrke. Det å få ta del i svangerskap, fødsel og barseltid er utrolig stort. Vi får muligheten til å bety mye for parene som skal få barn, og kjenner virkelig at vi kan utgjøre en forskjell i en viktig tid, sier Fredagsvik.

Til tross for korona-utfordringer synes hun at praksisperiodene har gått veldig bra. Mye av dette tror hun skyldes at de har tre dyktige praksislærere som følger dem godt opp.

– De har alle «vanlige jobber» som jordmødre på Stavanger Universitetssykehus, og går i tillegg noen følgevakter med oss. Dette gir en stor trygghet for oss som studenter, påpeker Fredagsvik.

– Oppløftende resultater som motiverer til videre arbeid

Elin Jørpeland, Beate Fossum og Marie Lorentsen er praksislærere ved Stavanger Universitetssykehus for jordmor-studentene. Resultatene i Studiebarometeret gir dem en bekreftelse på at de klarer å veilede studentene sine på en tilfredsstillende måte, til tross for en krevende tid med pandemi, jordmor-mangel og en stor mangel på jordmødre med nok erfaring til å veilede jordmor-studenter:

– Dermed blir dette resultatet en aldri så liten honnør til praksis-veilederne som virkelig har engasjert seg og stått på for studentene våre. Dette er uten tvil motiverende i det videre arbeidet, sier Elin Jørpeland.

I kategorien «tilknytning til yrkeslivet» svarer UiS-studentene langt mer positivt enn gjennomsnittet på landsbasis. Hvordan har dere arbeidet for å få til dette?

Kvinneklinikken på SUS har alltid hatt et godt rykte. Det er fint å være i praksis i Stavanger og alle blir tatt godt vare på. Noe av årsaken til dette er at vi har et godt arbeidsmiljø på klinikken. Det tverrfaglige samarbeidet mellom jordmødre, gynekologer, barneleger, barnepleiere og studenter oppleves svært positivt. Vi får også tilbakemeldinger om at vikarer som kommer til oss føler seg ivaretatt og inkludert. I tillegg har vi fokus på å øke veiledningskompetansen blant de ansatte, sier Beate Fossum.

Maria Lorentsen og Elin Jørpeland i hvite sykehusuniformer
Maria Lorentsen og Elin Jørpeland motiveres av resultatene fra Studiebarometeret. Foto: privat

Positivt samarbeid mellom UiS og SUS i forbindelse med praksisperioder

UiS bruker mye ressurser på at bindeleddet mellom skolen og praksis skal være bra. Seks jordmødre er ansatt både ved UiS og SUS, der de har en 30 % stilling ved førstnevnte. De er bindeleddet mellom skolen og praksis, såkalte praksislærere. Studenten har en praksislærer som følger henne gjennom hele studiet, og er med på alle evalueringer under praksis. I tillegg har ledelsen ved SUS og UiS jevnlige samarbeidsmøter, der de prøver å tilrettelegge for best mulig praksis for studentene sine.

Når studentene kommer ut i praksis, har de utarbeidet en plan for denne. Her har studenten skrevet en liten presentasjon om seg selv, tidligere yrkeserfaring og mål for praksis. Denne planen blir gjennomgått sammen med praksislærer, student og praksisveiledere. Studenten får da anledning til å bli sett, og det er en fin måte å bli kjent på:

– Videre har vi også en midt- og sluttevaluering i hvert semester. Her blir det evaluert hvilke mål studenten har nådd, og hva en skal fokusere på videre i praksis. I tillegg skriver studentene daglig et refleksjonsnotat som de får en tilbakemelding på. Praksisveilederne og studenten får dessuten tildelt veiledningsverktøy i form av et progresjonsskjema, som også er et redskap for å nå læringsmålene, sier Maria Lorentsen.

De tre praksislærerne påpeker at økt trivsel gir økt interesse for faget, samt at dette er et veldig lærerikt og spennende studie. Hele 50 prosent av jordmorstudiet er praksisperioder. De håper at de positive resultatene blir kjent blant mulige søkere til utdanningen, som de håper vil finne det attraktivt å søke på mastergraden i jordmorfag. I tillegg har praksislærerne et stort ønske om at jordmor-studentene skal få stipend fra SUS under utdanningsløpet.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen