Hopp til hovedinnhold

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, kombinerer hun arbeid på sykehus med skriving av masteroppgave.

Publisert: Endret:
Tonje Meling

Alder: 37 år Nåværende stilling: Intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier Arbeidsgiver: Postoperativ- og intensivavdeling, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Når studerte du ved UiS? Bachelor i sykepleie, 2002 - 2005, Videreutdanning i intensivsykepleie, 2009 - 2010 og tar nå Master i intensivsykepleie på innpass. Har også 10 sp i veiledning

Alt jeg ikke kunne før jeg begynte på videreutdanning! Det var befriende å endelig forstå hvorfor og hvordan man behandlet akutt og kritisk syke pasienter.

Tonje Meling

Beskriv en typisk arbeidsdag og hvilke oppgaver du jobber mest med.

Tonje Meling
Tonje anbefaler nye studenter å dra på utveksling i studietiden for å få nye erfaringer og opplevelser!

Som intensivsykepleier tar jeg vare på akutt og kritisk syke pasienter, med svikt i vitale organer, samt pasienter som er nyoperert, både planlagt og øyeblikkelig hjelp operasjoner, forteller Tonje om sin arbeidsoppgaver.

Sammen med flere flinke og erfarne intensivsykepleiere, har jeg i stillingen som fagutviklingsykepleier ansvar for fagutvikling blant ansatte på avdelingen. Vi lager undervisningsopplegg, underviser kollegaer og studenter, bidrar i drift av avdelingen og i tverrfaglig samarbeid med anestesi- og operasjonspersonell.

Hvorfor valgte du å studere master i intensivsykepleie ved UiS?

Som nyutdannet sykepleier flyttet jeg til Trondheim og jobbet på Spinalenhet på St.Olav. Her fikk jeg erfaring med ryggmargsskadde pasienter, hvorav noen hadde behov for respirator. Deretter jobbet jeg ved akuttmottaket på SUS, hvor jeg erfarte å ta imot alvorlig og kritisk syke pasienter. Jeg merket fort at jeg hadde behov for mer kunnskap for å forstå hva som skjedde med disse syke pasientene, og behandlingen de fikk. Jeg husker godt ærefrykten når jeg leverte pasienter til intensivavdelingen, og den respekten jeg hadde for intensivsykepleiernes kunnskapsnivå. Derfor søkte jeg meg inn på videreutdanning i intensivsykepleie.

Det er nå 10 år siden jeg var utdannet intensivsykepleier, og utdanningen ble endret til mastergrad for noen år siden. Det har gitt et faglig løft på sykehuset at intensivstudentene skriver masteroppgaver, og mange av masteroppgavene blir skrevet etter forespørsel fra intensivavdelingene og postoperativ avdeling. Jeg så også at mange fag- og lederstillinger ved sykehuset har krav om mastergrad, og det var min hovedmotivasjon for å ta master i intensivsykepleie.

Sammen med min gode kollega og studiepartner Cecilie er vi «på innpass» i master i intensivsykepleie, det vil si at vi har fått godkjent fagene vi tok i videreutdanningen. Sammen skriver vi for tiden masteroppgave som heter «observasjon og stell av intraparenchymal ICP-måler».

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Jeg har studert ved UiS i flere omganger. Jeg har fått mange gode venner og kollegaer gjennom studietiden. Mange ganger i året treffer jeg fortsatt venninnene mine fra sykepleien.

Fra bachelorstudiene husker jeg best praksisperiodene, hvor jeg som 20-åring første gang fikk kjenne på hva sykepleie var. Jeg husker også godt all øvingen i sykepleielaben, det var en utrolig kjekk tid! Sammen med ei i klassen reiste jeg på utveksling til Kuopio i Finland, hvor vi hadde 3,5 måneder kirurgisk praksis og finsk-kurs. Jeg fikk F i finsk, men bestått i praksis! Opplevelsene og vennskapene fra den utvekslingen setter jeg høyt.

Fra videreutdanningen husker jeg best alle «a-ha»-opplevelsene jeg fikk under undervisningen og gruppeoppgavene. Alt det jeg ikke kunne før jeg begynte på videreutdanning! Det var befriende å endelig forstå hvorfor og hvordan man behandlet akutt og kritisk syke pasienter.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Praksisstudiene er vel det som var mest nyttig, det var her man lærte det «kliniske blikket» sammen med erfarne og dyktige intensivsykepleiere. Praksisstudier gir en unik mulighet til å kunne undre seg over praksis, om man kunne få lov å spørre hvorfor gjør dere det?.

Hva liker du best med jobben din?

Ingen dag er lik. Pasientene er fra 0 til 100 år gamle, med ulike typer diagnoser og komplekse situasjoner. Ofte i situasjoner hvor man må handle raskt, effektivt, og tverrfaglig. Du får lov å bidra i pasientsituasjoner som kan være helt avgjørende for pasientens liv. Det er givende å kunne redde kritisk syke mennesker, og det er givende å legge til rette for en verdig avslutning dersom det ender sånn. Jeg brenner også for at pårørende skal bli sett, og bli godt ivaretatt!

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  1. Dersom du får muligheten, og kan, dra på utveksling. Mye utbytte personlig, sosialt og faglig. Det trenger ikke være langt av sted, i mitt tilfelle var Finland nok.
  2. Vær aktiv i studentmiljøet, du får venner for livet med samme interesse som deg selv.
  3. Vær en aktiv student! Det er så mye kjekkere å studere dersom man er oppriktig interessert i det man studerer.

Bli sykepleier i Stavanger!

Master i intensivsykepleie, 2 år

Utdanningen for deg som ønsker mer spesialisert kunnskap og ansvar.

Bachelor i sykepleie

En sykepleier møter mennesker i alle aldre som trenger helsehjelp.