Nytt rammeverk for forskning på kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger

Når en pasient er ferdigbehandlet på sykehus, er det mye som må være på plass for å sikre god kvalitet i overgangen til eget hjem. Derfor må forskere ivareta denne kompleksiteten når de undersøker pasientoverganger. Det nye rammeverket kan støtte forskere i planlegging og design av studier innen dette feltet.

Published Endret
Illustrasjonsfoto av molekylstruktur
Å forske på overganger i helsetjenesten er komplekst og et rammeverk som kan guide prosessen er utviklet. (Foto: iStockPhoto/Andreyuu)

Kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger er en kjent utfordring. Forskningen på området er omfattende og variert. Likevel rapporterer studier ofte like funn som fokuserer på kommunikasjon, informasjonsoverføring, koordinering og trening av helsepersonell. 

I en ny artikkel utvikler Karina Aase fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Justin Waring fra University of Birmingham et nytt rammeverk for forskning innen kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger.

Rammeverket består av seks dimensjoner som forskere må relatere seg til: (1) Forståelse av pasientoverganger; (2) Metodisk tilnærming; (3) Kompleksiteten i pasientoverganger; (4) Pasientens rolle; (5) Grenseflater; og (6) Intervensjoner og forbedringstiltak. 

Disse seks dimensjonene utgjør et veikart og rammeverk som kan støtte forskere i planlegging og design av studier innen dette feltet.

Artikkelen er basert på metasyntese av studier fra syv land. Den er relevant for forskere og helsepersonell som er involvert i forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger.

Les mer:

Aase, K. & Waring, J. (2020). Crossing boundaries: Establishing a framework for researching quality and safety in care transitions. Applied Ergonomics. Vol 89.