Opplæring av oppfølgingssykepleiere

I oktober og november har vi hatt opplæring av de seks oppfølgingssykepleierne fra Stavanger og Trondheim som skal være med i prosjektet pilotfase.

Published Sist oppdatert
Mads Jonassen fra Dignio (til høyre) hadde opplæring på UiS. Foto: Oda Karin Nordfonn

Først ut var sykepleierne fra gastrokirurgisk avdeling og sykepleierne fra medisinsk intensiv ved Stavanger Universitetssjukehus. Den 7.oktober reiste Mads Jonassen fra Dignio fra Oslo til Stavanger og gjennomførte en tre timer lang grunnleggende opplæring. Deltakerne her var sykepleierne og prosjektgruppens arbeidspakkeleder Ingvild Morken, stipendiat Hege Wathne, prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø og postdoktor Oda Karin Nordfonn.

Opplæring i Trondheim

Sykepleierne i Trondheim fikk samme opplæring som den som ble gitt på UiS. Foto: Oda Karin Nordfonn

Sykepleierne i Trondheim fikk samme opplæring i hybrid versjon. Mads Jonassen fra Dignio var med via Zoom. Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø, postdoktor Oda Karin Nordfonn og prosjektansvarlig i Trondheim, Kari Hanne Gjeilo, var med i lokalene på St. Olavs Hospital i Trondheim. Mye utstyr er kommet på plass, blant annet nettbrettene og måleinstrumentene som pasientene skal ha med seg hjem. Fokuset for opplæringen var innføring i Dignio Prevent-løsingen og hands on-opplæring i teknologi, oppsett og kobling.

Så tett opp mot oppstart av piloten som mulig har vi hatt repetisjonsopplæring både i Stavanger og i Trondheim og nå gleder vi oss virkelig til å starte opp uttesting av tjenesten med 30 pasienter som skal rekrutteres fra Stavanger Universitetssjukehus og St. Olavs Hospital i Trondheim.

Utstyr som pasientene skal ha med seg hjem i forbindelse med digital selvhjelp. Foto: Oda Karin Nordfonn

Tekst og foto: Oda Karin Nordfonn