Overvåker fosterlyd for å redde nyfødte

Oksygenmangel under fødsel fører til nesten tre millioner dødsfall hvert år. En forskergruppe tester nytt utstyr som overvåker fosterlyd og som kan redde mange nyfødte.

Publisert Sist oppdatert
Moyo Laerdal Global Health
Forskningen foregår på fire sykehus i Tanzania, med til sammen 35 000 fødsler årlig. Et nytt verktøy kan gi leger muligheten til å overvåke fosterlyd gjennom hele svangerskapet (Foto: Laerdal Global Health)

Publisert første gang 9. mai 2019. Tekst: Benedicte Pentz

På verdensbasis er det over tre millioner dødfødsler og rundt tre millioner nyfødte barn som dør hvert år, de fleste i fattige land. Om lag tre millioner av disse dødsfallene skyldes oksygenmangel under fødsel.

Forskere har funnet en sterk sammenheng mellom unormal fosterlyd og fødselsrelaterte dødsfall. God overvåking av fosterlyd hjelper dermed helsearbeidere med å fange opp utsatte barn og sette i gang tiltak som redder liv.

Jordmor-stetoskop

Forsker, fødselslege og gynekolog Paschal Mdoe har i sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) forsket på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler i hans hjemland Tanzania.

Tradisjonelt har helsearbeidere i fattige land brukt jordmor-stetoskop til å overvåke fosterlyd. Dette er et solid og viktig verktøy laget av tre. Jordmoren plasserer stetoskopet på magen, legger øret inntil og hører lyd fra livmoren. Verktøyet kan imidlertid være vanskelig å bruke på overfylte fødeavdelinger.

Mdoe testet først jordmor-stetoskopet mot håndholdt Doppler, som er et trådløst ultralydapparat. Han fant ingen signifikante forskjeller på hva jordmødre og helsearbeidere oppdaget mellom disse to verktøyene, men intervjuer viste at de foretrakk å jobbe med jordmor-stetoskopet.

Fant det beste verktøyet

Deretter testet Mdoe det foretrukne jordmor-stetoskopet mot et nytt verktøy kalt Moyo. Dette er en måler som kontinuerlig overvåker fosterlyden under fødsel, utviklet av Laerdal Global Health.

– Moyo hjalp helsearbeiderne med å fange opp unormal fosterlyd oftere og tidligere. De kunne dermed sette i gang ulike tiltak for å hindre at de nyfødte døde eller ble skadet, forklarer Mdoe.

Hans studier viser en trend mot at fostre som ble overvåket ved hjelp av Moyo hadde større sjanse for overlevelse enn i de andre gruppene. Det trengs mer forskning som er skalert for å måle endelige effekter på overlevelse.

Mdoes studier er gjennomført ved Haydom sykehus på landsbygda nord i Tanzania, hvor de årlig har 5000 fødsler.

Moyo Laerdal Global Health
Verktøyet Moyo hjelper helsearbeidere å fange opp unormal fosterlyd oftere og tidligere. (Foto: Laerdal Global Health)

Safer Births

Doktorgraden er del av et stort internasjonalt innovasjons- og forskningsprosjekt kalt Safer Births. Prosjektet startet i 2012, da sykehusene Haydom Lutheran og Muhimbili National i Tanzania og Stavanger universitetssjukehus (SUS) gjorde felles sak med Laerdal Global Health. De hadde et sterkt ønske om å gjøre fødsler tryggere for barn og mødre i fattige land.

I dag deltar over 100 forskere, utviklere og ingeniører fra 12 institusjoner i et flerfaglig forskningsprosjekt som inkluderer blant annet 11 doktorgradsstipendiater og 13 masterstudenter. Flere av disse holder til i Tanzania. Forskningen foregår på fire sykehus i det østafrikanske landet, med til sammen 35 000 fødsler årlig.

Safer Births har tett samarbeid med forskningsgruppen som jobber med biomedisinsk dataanalyse ved UiS, med professorene Kjersti Engan og Trygve Eftestøl i spissen. De analyserer signaldataene fra Moyo og fra pulsbøylen NeoBeat. Huyen Vu var den første fra Safer Births som tok doktorgrad ved UiS i 2016. Hun analyserte data tatt opp under hjerte- og lungeredning utført på nyfødte som ikke puster selv ved fødselen.

Barnelege Jørgen Erland Linde ved SUS avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved UiS knyttet til Safer Births i 2018. Han fant den beste måten å gjenopplive nyfødte barn i Tanzania.

Også hans forskning er utført ved Haydom sykehus. Siden starten av Safer Births har 1700 nyfødte barn blitt gjenopplivet, og 250 ekstra liv er reddet på dette sykehuset.

Har påvirket internasjonale retningslinjer

Anestesilege og forskningsleder Hege Ersdal ved SUS/SAFER og professor ved UiS var med å starte Safer Births og er forskningsleder for prosjektet. Hun var også hovedveileder for Mdoe som nylig tok doktorgrad ved UiS. Hun er stolt over resultatene prosjektet kan vise til.

– Vi ville gjøre en forskjell, og forskningen vår viser at enkle tiltak kan redde mange nyfødte liv. Kunnskapen har allerede påvirket internasjonale retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte. Videre har vi utviklet bedre utstyr for trening og behandling som kan skaleres opp globalt, sier Ersdal.

Samarbeidet mellom Haydom, SUS, UiS, SAFER og Laerdal Global Health fortsetter. Det planlegges flere forskningsprosjekter innen ulike medisinske fag. Mange av prosjektene vil studere hvordan relevant simuleringsbasert trening kan implementeres i praksis og påvirke behandlingsforløp og pasientutfall.

Vestlige land interessert

De nye treningsmetodene og det medisinske utstyret som er utviklet gjennom Safer Births testes nå ut i flere land, blant annet Nepal, Kongo, Uganda, USA, Nederland og Norge. Det viser seg nemlig at også vestlige land er interessert i det pålitelige enkle utstyret, i stedet for store kostbare maskiner. SUS har nettopp tatt i bruk et annet verktøy forsket på i Safer Births, nemlig NeoBeat. Det er en enkel pulsbøyle som ligger rundt magen på den nyfødte, overvåker hjertelyd og gir beskjed hvis babyen trenger hjelp til å puste.

Kilde:

Mdoe, Paschal Francis (2019) Improving fetal heart rate monitoring in low resource settings. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Stavanger.

Safer Births-prosjektet

Et sterkt ønske om å gjøre fødsler tryggere for barn og mødre i fattige land, var starten på samarbeidet Safer Births.