Hopp til hovedinnhold

Pårørendekonferansen 2022

Onsdag 21. september 2022 kl. 09:00-15:00,
Zoom.

Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert? Årets Pårørendekonferanse arrangeres digitalt.

Publisert: Endret:
To personer som holder hender.
Foto: illustrasjonsbilde

Gjennom foredrag, filmer og studiosamtaler med pårørende, fagpersoner og forskere utforsker dette årets konferanse hvor langt vi har kommet i å inkludere de pårørende.

Med pårørende menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom. Det vil si familiemedlemmer, venner, utvidet nettverk eller kollegaer. Så langt det lar seg gjøre er det pasienten eller brukeren selv som definerer hvem som er sine pårørende.

Programmet blir rikholdig og og vil inkludere både kjente navn, dyktige fagpersoner, engasjerte forskere og erfarne pårørende. Oversikten blir oppdatert fortløpende – så følg med.

Påmelding

Benytt denne lenken for å melde deg på årets Pårørendekonferanse.

Praktisk info

Informasjon om priser, påkobling under konferansen og lignende

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS er en av partnerne til Pårørendekonferansen. Det samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering.

Nettverket ble etablert ved UiS i 2013 med formål om å bidra til økt kunnskap knyttet til pårørende sin rolle i sivilsamfunnet, i helse- og velferdstjenester, i utdanning og i forskning. I tillegg skal det formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forsknings- og utviklingsprosjekter innen pårørendefeltet.

UiS-ansatte som er involvert i konferansen

Postdoktor
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor
51832374
Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi