Hopp til hovedinnhold

Pasientsikkerhetskultur i norske sykehjem

Masterstudent Camilla Seljemo har undersøkt hvordan transformasjonsledelse, jobbkrav og jobbressurser påvirker pasientsikkerhetskultur i norske sykehjem.

Publisert: Endret:
Eldreomsorg

Pasientsikkerhetskultur har i de senere år blitt fremhevet som en viktig indikator for å ivareta pasientsikkerheten. Arbeidet med å skape og opprettholde pasientsikkerhetskulturer er ansett som en lederoppgave og transformasjonsledelse har blitt fremhevet i dette arbeidet.

Overvekten av forskningen på dette området har blitt gjennomført i spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av dette har det i denne studien blitt sett nærmere på betydningen av transformasjonsledelse, jobbkrav og jobbressurser for pasientsikkerhetskultur i norske sykehjem. 

Totalt deltok 165 ansatte på fire forskjellige sykehjem i en spørreundersøkelse. Det ble utført statistiske analyser for med transformasjonsledelse, jobbkrav og jobbressurser som variabler for å se i hvilken grad de kunne forklare pasientsikkerhetskultur og generell oppfatning av pasientsikkerhet ved sykehjemmene.

Funnene viste at transformasjonsledelse kan være viktig for å skape og opprettholde en sunn pasientsikkerhetskultur på sykehjem. Videre bør ledere anstrenge seg for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø med optimal balanse mellom jobbkrav og jobbressurser ettersom dette kan ha en positiv innflytelse på pasientsikkerhetskulturen.

Les mer

Seljemo, C., Viksveen, P. & Ree, E. The role of transformational leadership, job demands and job resources for patient safety culture in Norwegian nursing homes: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 2020