Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.

Published Endret
ambulansearbeidere
Ettersom arbeidsforholdene for helsepersonell utenfor sykehus er svært uforutsigbare, blir evne til å tilpasse seg endringer en viktig forutsetning for å gi gode og trygge tjenester (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Resiliens handler om motstandsdyktighet i møte med risiko og uventede hendelser. Evne til å tilpasse seg uventede endringer i pasientens forhold og-/eller i omgivelsene er viktige forutsetninger for et optimalt behandlingsforløp.

Å få identifisert faktorer eller egenskaper som bidrar til at både individ, team og system fungerer godt vil kunne bidra til å øke kunnskapen om resiliens i det prehospitale rom.

– Vi ser derfor behovet for et nytt teoretisk rammeverk og en ny forskningsmessig tilnærming for fremtidige prosjekter innenfor dette tema, forteller Elisabeth Jeppesen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og forsker ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Sammen med Siri Wiig diskuterer hun i en ny kommentarartikkel hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.

Les mer:

Jeppesen and Wiig Resilience in a prehospital setting - a new focus for future research? Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2020.

Prehospital pasientsikkerhet og resiliens (NKT-Traume)

Artikkelforfattere

Førsteamanuensis II i Prehospital Critical Care – Traumatologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi