Hopp til hovedinnhold

Samhandlingsritualer på russcenen

Hva annet enn rusmidler tilbyr åpne rusmiljøer? Forskere ved UiS har undersøkt hva som får rusavhengige til å samles i det åpne offentlige rom.

Publisert: Endret:
"Benken" var en møteplass for rusavhengige i Sandnes. Kommunen skal bygge en ny benk på Nye Ruten.

I de fleste større byer i hele Europa finner vi ansamlinger av personer i det åpne offentlige rom, som åpenlyst benytter ulovlige rusmidler.

Selv om personene som oppholder seg på disse stedene ofte jages bort av politi og stedene stenges, forsvinner ikke rusmiljøet. Det dukker bare opp andre steder. Da Plata i Oslo ble stengt i 2004, dukket rusmiljøet opp i Skippergata og da Nygårdsparken i Bergen ble stengt i 2014, etablerte rusmiljøet på nytt i tunellen på Laksevåg.

Det må derfor være noe annet, noe mer enn bare rusmidler som får personene til å samles. Forskere fra PARTAKE ved UiS har undersøkt dette. En av forskerne, Trond Grønnestad, oppholdt seg ett år i et slikt åpent rusmiljø og ble godt kjent med de fleste personene som brukte stedet.

Et av funnene forskerne avdekket var at rituelle aspekter har stor betydning for stedenes ivaretagelse og eksistens. Siden personene i rusmiljøet opplever seg stigmatiserte av storsamfunnet og fordi noen av aktiviteten som utføres der er ulovlige, beskytter de stedet mot «utenforstående». Dette knytter dem sammen som gruppe, «Vi som hører til». Denne tilknytningen medfører også forventninger innad i gruppen om å dele med dem som ikke har. Når noen «fyrer» opp en hasj sendes røyken rundt og det oppstår et samhandlingsritual med faste regler og der alle deltar.   

I boken Interaction Ritual Chains, beskriver sosiologen Randall Collins hvordan slike samhandlingritualer danner gruppeidentitet og «lader» deltakerne med følelsesmessig energi. Denne gode energien lagres som emosjonelle minner. Personene vil da siden oppsøke slike situasjoner der de igjen kan delta i samhandlingsritualer, oppleve fellesskap med andre og bli ladet med god følelsesmessig energi . Dette kan forklare noe av russcenens robusthet.

Les mer:

Trond Grønnestad m.fl Interaction rituals in an open drug scene. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2019.

Omtalen er laget av forskningsgruppen PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved Universitetet i Stavanger. For mer forskningsnytt, følg oss gjerne på vår hjemmeside eller Facebook.