Seminar for ungdom om stigma ved psykisk helse

Torsdag 26 september 2019 arrangerte InvolveMENT-prosjektet i forskningssenteret SHARE et dagsseminar om ungdoms psykiske helse. Seminaret er utviklet av ungdom – for ungdom.

Published Endret
Fakta
Dato

26. september 2019

Målgruppe

Elever og lærere i 10. klasse, VG1,VG2 og VG3

Kontaktperson

Petter Viksveen

Følg prosjektet

Facebook InvolveMENT

InvolveMENT – for ungdoms psykiske helse

Førti prosent av norsk ungdom forteller at de sliter med psykiske vansker som er så store at det påvirker hverdagen deres. Åtte prosent er diagnostisert med en psykisk lidelse. Blant dem som har psykiske plager har bare halvparten vært i kontakt med helsetjenesten.

Gjennom forskningsprosjektet InvolveMENT ønsker forskere ved UiS å bidra til å heve kvaliteten i helsetjenesten for å styrke ungdoms psykiske helse og forebygge psykiske lidelser. Ungdomsseminaret som ble holdt i september 2019 er et ledd i dette arbeidet. 

Hvordan redusere stigma ved psykisk helse?

Seminaret stiller spørsmålet: hva kan vi gjøre for å redusere stigma ved psykisk helse? Programmet besto av presentasjoner fra ungdom, organisasjoner for psykisk helse og helsepersonell. De tok blant annet opp det å være alene med psykiske vansker, å komme ut av skapet, og flykningers psykiske helse. 

Ungdommene som deltok ble oppfordret til å delta aktivt med spørsmål og til å si sin mening gjennom et anonymt nettbasert redskap. InvolveMENT-teamet oppfordret også elevene til å bringe det de lærte tilbake til klassene sine, for å informere medelever og fortsette debatten for å styrke åpenhet og kunnskap om psykisk helse.

Ungdom involvert i forskningen

Tolv ungdommer og unge voksne er involvert i prosjektet som representanter og medforskere. I løpet av seminaret samlet forskerne innspillene som kom frem og de skal videre utarbeide ungdommenes anbefalinger for hva ungdom, foreldre, lærere og helsepersonell kan gjøre for å redusere stigma ved psykisk helse. Informasjonen vil bli brukt i forskningen og i artikler som publiseres. Deltakernes og skolenes identitet er anonym.

Ansatte fra UiS deltok som observatører for å vurdere hvordan kunnskap og innspill fra ungdommene kan integreres i universitetets bachelor- og mastergradsstudier.

Bidragsytere

  • Mental Helse Ungdom
  • Unghjelp
  • Forandringsfabrikken
  • Sander Olsen, ungdommens fylkesordfører
  • Steinar Berg, musiker
  • Forskningssenteret SHARE ved Universitetet i Stavanger

Forskere i prosjektet

Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse