Slik kan ledere støttes i arbeidet med kvalitetsforbedring

I prosjektet SAFE-LEAD er det utviklet en guide for ledere til bruk i kvalitetsarbeidet i sykehjem og hjemmetjenesten.

Published Endret
Guiden finnes både i papir og digital versjon.

SAFE-LEAD guiden er et verktøy som er utviklet for å støtte ledere i deres arbeid med kvalitetsforbedring.

Ny artikkel fra prosjektet utforsker lederes erfaringer med SAFE-LEAD guiden, samt nøkkelfaktorer for vedvarende bruk av guiden.

Resultatene viste at lederne oppfattet guiden som nyttig i deres kvalitetsforbedringsarbeid. Den bidro til å skape oversikt over forbedringsaktiviteter, støttet grupperefleksjoner, skapte økt bevissthet, og passet inn i deres daglige arbeid.

Nøkkelfaktorer for vellykket implementering i praksis var tilpasning av guiden til lokal kontekst, tilgang til støttende læringsverktøy, grundig forankring i virksomheten, og prioritering. Fremtidige implementeringsstudier bør ta høyde for teknologisk modenhet, og pågående endringer og reorganiseringer. Grundig planlegging og timing av intervensjonen, og involvering av alle relevante nøkkelpersoner på et tidlig tidspunkt er viktig.

Les mer

Eline Ree m.fl. Lessons learnt from nursing home and homecare managers’ experiences with using the SAFE-LEAD guide. Tidsskrift for omsorgsforskning, 2020

Mer fra SAFE-LEAD