Hopp til hovedinnhold

Snakker med ungdom om psykisk helse

"Hvordan føler du deg hvis du ikke er på Snapchat ett døgn?" Ungdoms psykiske helse var tema da forskere fra SHARE ved UiS stod på stand for å informere om forskningen sin.

Publisert: Endret:

Først publisert 5. juni 2018.

Fire av ti ungdommer i videregående skoler i fem rogalandskommuner sier at de har slitt med psykiske vansker som påvirker hverdagen deres. Halvparten har ikke vært i kontakt med helsetjenesten.

– Vår forskning skal bidra til å hjelpe flere, sier Petter Viksveen. Han er postdoktor på Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Vi vil bruke nettbaserte løsninger for å gjøre det lettere for ungdom å komme i kontakt med helsetjenesten når de behøver det. Ungdom skal også bli mer aktivt involvert i sin egen behandling, legger han til.

Forskningssenteret SHARE forsker på ulike felt innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten. Involvering av pasienter og andre interessenter som pårørende, helsepersonell og kommuner er sentralt i senterets forskningsstrategi.

Ungdommer inkludert i forskningen

– Vi har hatt med ungdommer helt fra starten av. Noen av dem er medforskere som selv har utført spørreundersøkelser blant medelever i videregående skole, forklarer Viksveen.

De har gitt innspill om hva de synes det er viktigst å fokusere på. Mange sier terskelen er høy for å oppsøke hjelp, både fordi det er flaut og fordi de ikke vet hvor de kan henvende seg.

Happy or Not? Interesserte kunne svare på spørsmålet ved å trykke på en av knappene.

I kontakt med publikum på standen utenfor Stavanger kulturhus har forskerne fra Universitetet fått ytterligere kunnskap om ungdoms syn på forskning. Dette er nyttig informasjon som de tar med i videre planlegging og gjennomføring av forskning.

Hva med Snapchat?

Men hvorfor spurte dere på standen om hvordan folk føler seg hvis de ikke er på Snapchat et døgn?

– Nesten all ungdom er på Snapchat og mange bruker timevis hver dag for ikke å miste sine "streaks". En streak betyr å ha snappet innen 24 timer i mer enn tre dager på rad. Hvis du ikke rekker å snappe innen ett døgn, faller du ut av streaken. Media har presentert historier av ungdommer som mister lysten til å leve når de mister en streak de har holdt gående i hundrevis av dager. I undersøkelsen som ble gjennomført på standen svarte trettiåtte prosent at de ble i dårlig humør når de ikke var på Snapchat ett døgn. Vi ønsker å finne mer ut av hvordan sosiale medier som Snapchat påvirker ungdoms psykiske helse. Dette vil vi følge opp videre i forskningen vår.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet InvolveMENT – for ungdoms psykiske helse vil bidra til å heve kvaliteten i helsetjenesten for å styrke ungdoms psykiske helse og forebygge psykiske lidelser.

Prosjektet er finansiert av UiS for perioden 2016-2021.

Les mer om prosjektet

Førsteamanuensis
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi